Eén aanspreekpunt voor patiënten met acute zorg

14 november 2019

Het ministerie van VWS heeft met alle partijen in de zorg afgesproken dat er één aanspreekpunt komt voor patiënten met een acute zorgvraag. Over het hoe en wat is nog onduidelijkheid.

Hoe dat aanspreekpunt eruit moet komen te zien, is nog onduidelijk. Het zou bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer kunnen zijn. Ook is onduidelijk wanneer dat aanspreekpunt in werking treedt. Verder is niet helder voor welke zorgvragen mensen dat nieuwe aanspreekpunt kunnen benaderen.

Data en inzichten

Dat zegt een woordvoerder van VWS naar aanleiding van de brief die minister Bruins (Medisch Zorg) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de ‘Agenda acute zorg’. Het gaat om de tweede agenda ‘Acute zorg’ van VWS. Twee jaar geleden werd al een soortgelijke agenda opgesteld, maar die moet worden aangepast vanwege nieuwe data en inzichten die de NZa begin dit jaar publiceerde.

Toegang

Onduidelijk is nog wat VWS precies voor ogen heeft met het aanspreekpunt. Het ministerie schrijft in de brief alleen dat er een aantal onderwerpen moet worden besproken de komende jaren, zoals “meer duidelijkheid voor patiënten over het gebruik van toegang tot acute zorg” en meer inzicht bij zorgverleners over de beschikbare capaciteit van de ziekenhuiszorg en de vervolgzorg.

Houtskoolschets

Een ander punt dat wordt besproken door de betrokken partijen in de komende jaren is de toegang tot huisartsenzorg in de ANW-uren. Ten slotte komt de minister op een nog onbekend moment met een ‘houtskoolschets’ over hoe de acute zorg er globaal uit zou moeten zien. Die maakt hij met de betrokken partijen. Daarbij draait het vooral om een “duurzaam landelijk dekkend spoedzorgnetwerk”.

Minder seh’s?

De berichtgeving over het aanspreekpunt sluit aan bij een langer spelende discussie over concentratie van de acute zorg. Minder seh’s die 24/7 open zijn, maakt de kwaliteit van de acute zorg beter, stelde Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter Erasmus MC, onlangs in Zorgvisie. Hij deed dat in zijn hoedanigheid als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

“U wilt toch ook dat u op een seh komt waar een team klaar staat met de juiste deskundigheid en ervaring?”, aldus Kuipers. “Minder seh’s 24/7 open kan betekenen dat ambulances iets verder moeten rijden. Als patiënten door ambulances op een plek worden afgeleverd waar ze juiste zorg krijgen, zijn langere aanrijtijden helemaal niet erg. De 45-minutennorm is in mijn ogen verouderd. Tegenwoordig start de medische behandeling al in ambulances. Er kan zo veel in ambulances. Daar houdt die norm helemaal geen rekening mee.”

Bron: Skipr

Frits Baltesen

Deel bericht: