Een volledig nieuwe website voor antibioticaresistentie!

30 januari 2019

Automatische concepten 12

Sinds eind 2017 beschikken Noord-Holland-West en Noord-Holland- Oost/ Flevoland over een websitepagina bij SpoedZorgNet AMC en Netwerk Acute Zorg Noordwest. Deze pagina’s bleken echter moeilijk te vinden en ook onvoldoende geschikt om informatie over de ontwikkeling van de regionale zorgnetwerken Antibioticaresistentie (RZN ABR) te verspreiden. Daarom is in de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan een geheel nieuwe website, specifiek voor de beide RZN ABR in Noord-Holland en Flevoland: www.abrzorgnetwerknhfl.nl . De website moet ons helpen bij de bewustwording en het aanpakken van antibioticaresistentie. Onze website is vanaf volgende week dinsdag in de lucht en is nog niet volledig, moet nog worden uitgebouwd. Wij blijven hem continu verbeteren en actualiseren. Als u na een bezoek aan onze website tips voor aanvullingen, vragen, verbeteringen of aanvullende artikelen heeft, ontvangen wij deze graag via info@abrzorgnetwerknhfl.nl.

Deel bericht: