Enquête van RZN ABR voor deskundigen infectiepreventie

30 januari 2019

Automatische concepten 12

De functie van deskundige infectiepreventie (DI) in de Openbare Gezondheidszorg is zich in een sneltreinvaart aan het ontwikkelen. Ook de DI in de ziekenhuizen en de zelfstandig werkende deskundigen zijn niet stil blijven zitten. We komen elkaar steeds vaker tegen in en buiten de zorginstellingen. De landelijke ontwikkelingen van de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (RZN ABR) vragen ook om een intensievere samenwerking tussen de DI’s.

De RZN ABR Noord-Holland- West en Noord-Holland-Oost/Flevoland willen meer weten van en inzicht krijgen in de werkzaamheden van DI’s, om daarmee in de nabije toekomst preventieve maatregelen (zoals bv. transmurale werkafspraken) uniformer, sneller en adequater in te kunnen zetten.

Daarom hebben de beide ABR-zorgnetwerken samen een vragenlijst opgesteld die recent naar alle DI’s die in de beide ABR-zorgnetwerken werkzaam zijn is gestuurd. De vragen gaan over de dagelijkse werkzaamheden van de DI, die betrekking hebben op o.a. audits, scholing, beleid en infectiepreventiemaatregelen in verpleeghuizen.

Binnen het DI-team kunnen meerdere vragenlijsten binnenkomen. De ervaring leert dat ieders werkzaamheden, kennis en ervaringen toch weer anders zijn! We hopen daarom dat de vragenlijst door iedereen wordt ingevuld! Voor vragen over de enquête kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Over de resultaten wordt in een volgende nieuwsbrief verslag gedaan.

Hella Kok en Anke Swinkels, beiden deskundigen infectiepreventie en  werkzaam voor het regionaal coördinatieteam van respectievelijk Noord-Holland-Oost/Flevoland en Noord-Holland West.

Deel bericht: