Erasmus MC opent Acuut Kort Verblijf

11 maart 2019

De Spoedeisende Hulp van het Erasmus MC heeft het zogenaamde Acuut Kort Verblijf (AKV) in gebruik genomen. Het AKV is een high-care afdeling voor patiënten die in het Erasmus MC moeten worden opgenomen, maar waar op dat moment nog geen plek voor is. Het gaat dan om patiënten die dusdanig ernstig ziek of gewond zijn, dat vervoer naar een ander ziekenhuis onwenselijk is. “We zien het AKV als buffer. Niet als oplossing voor beddenproblematiek, maar wel als ontlasting van zowel de SEH (Spoed Eisende Hulp, red.) als de afdelingen.

Wij kunnen onze tertiaire zorg blijven leveren, ook als het heel druk is, en de afdelingen hebben hopelijk meer gelegenheid om ruimte te maken voor de wachtende patiënten’’, aldus Hoofd SEH Tjebbe Hagenaars. Patiënten blijven tot uiterlijk 12.00 uur de dag na aankomst op de SEH op het AKV liggen. In totaal zijn er zes bedden beschikbaar. 15 high-care verpleegkundigen, afkomstig van buiten en van afdelingen in Erasmus MC, verzorgen de patiënten.

Bron: Dagblad010

Deel bericht: