Ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart gebracht

12 september 2019

In 2018 heeft Zorginstituut Nederland een herhaalbare meetmethode voor de medisch-specialistische zorg (MSZ) laten ontwikkelen. Deze brengt de lasten en opbrengsten in kaart die professionals ervaren bij het meten en vastleggen van kwaliteitsindicatoren. De informatie wordt gebruikt bij het verminderen van de ervaren regeldruk en het verbeteren van de kwaliteit van de indicatoren. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

De partners in het Bureauoverleg Transparantie MSZ zijn eigenaar van deze monitor en hebben KPMG Health gevraagd om de eerste herhaling uit te voeren over verslagjaar 2018. De respondenten zijn medisch specialisten, kwaliteitsmedewerkers en verpleegkundigen.

Kwaliteit van zorg

Uit de monitor blijkt dat respondenten het beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg erg belangrijk vinden. Professionals hebben de indruk dat cliënten en patiënten de informatie beperkt gebruiken. Meer dan de helft van de respondenten gebruikt de verzamelde kwaliteitsinformatie met kwaliteitsverbetering als doel. Meer gebruik voor dit doel zal ertoe leiden dat men de registratie beter waardeert.

Ervaren lasten blijken hoog

De ervaren lasten ontstaan door een balans tussen de ervaren inspanning en de ervaren opbrengsten. De ervaren lasten van indicatoren blijkt hoog voor kwaliteitsfunctionarissen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Dit komt doordat zij de gegevens moeten registeren en controleren, er handwerk nodig is omdat informatie niet automatisch uit het systeem komt en er een koppeling ontbreekt tussen systemen.

Het is daarom van belang te investeren in ICT en EPD’s om de lasten terug te brengen. Daarnaast kan de druk verlaagd worden door in te zetten op een beperkt aantal indicatoren per set. De streefregel hierbij is gemiddeld maximaal tien hoofdindicatoren per set. De laatste jaren zijn stappen gezet om de manier van uitvragen te vereenvoudigen en stroomlijnen.

Ervaren opbrengsten verhogen

Met diverse projecten probeert de MSZ-sector de ervaren opbrengsten te verhogen, onder meer door de beweging naar eenheid van taal en registratie aan de bron, kwaliteitsinformatie op te nemen in keuzehulpen, terugkoppeling van kwaliteitsinformatie sneller te laten plaasvinden en kwaliteitsinformatie te gebruiken op Ziekenhuischeck.nl van NVZ en het Kwaliteitsdashboard van Zorgverzekeraars Nederland.

Bron: Nationale Zorggids

Deel bericht: