Evaluatieonderzoek Bachelor Medisch Hulpverlener

13 november 2018

Het onderzoeksbureau roept Bachelor Medisch Hulpverleners (BMH) en hun collega’s op tot deelname aan de tweede meting van het evaluatieonderzoek. Dit is belangrijk omdat de respons op de verschillende onderdelen van het onderzoek tot nu toe matig is. Om op het einde van de evaluatieperiode goed onderbouwde conclusies te kunnen trekken en aanbevelingen te kunnen doen heeft het onderzoeksbureau veel meer data nodig. Hiervoor is jullie hulp hard nodig.

Tweede meting

Deze tweede meting vindt plaats van 29 oktober tot 1 december aanstaande. Alle BMH’ers ontvangen een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast worden zij gevraagd om collega’s een vragenlijst in te laten vullen (max. 2 artsen/VS of PA én max. 2 andere type zorgverleners).

Ook vindt op 12 maart om 18.30 een focusgroep interviews Interventie plaats in vergadercentrum Domstad te Utrecht waarvoor Bachelor Medische Hulpverleners zich nog kunnen aanmelden.

Achtergrond

Met het wijzigen van de Wet BIG (Artikel 36a) en het van kracht gaan van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) per 1 mei 2017, is tijdelijk een wettelijke basis voor de BMH ontstaan om een aantal voorbehouden handelingen te indiceren, uit te voeren en te delegeren. Door middel van een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het Maastricht UMC+,  beoogt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) antwoord te krijgen op de vragen: In hoeverre is het doelmatig en effectief om de zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan de BMH met betrekking tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen en voor welke voorbehouden handelingen is dit doelmatig en effectief?

Meer informatie

Lees hier de nieuwsbrief van het evaluatieonderzoek BMH in het kader van art 36a van de Wet BIG.

Bron: NVZ

Deel bericht: