Even voorstellen: Hans Paulich

1 februari 2018

Het puntprevalentie-onderzoek (ppo) bij bewoners in verpleeghuizen

Even voorstellen: Hans Paulich

 

Na jaren als onderzoeker bij de omroep gewerkt te hebben ben ik sinds 14 februari werkzaam als coördinator puntprevalentie-onderzoek (PPO) bij de 2 ABR-zorgnetwerken Noord-Holland en Flevoland. Voordat ik als onderzoeker aan de slag ging coördineerde in projecten bij de KNLTB en (lang daarvoor) heb ik de opleiding Klinisch Chemisch analist gevolgd.

Mijn taak als PPO-coördinator is om dit prevalentie-onderzoek bij de verpleeghuizen die hieraan deelnemen zo goed mogelijk te laten verlopen. Op 7 maart (Hilversum) en 13 maart (Alkmaar) zijn er regionale PPO-bijeenkomsten, waar ik bij aanwezig zal zijn. Zie het PPO-item in deze nieuwsbrief. Ik hoop daar een aantal van u te mogen ontmoeten. Ik ben bereikbaar onder 06-49714169 en via hpaulich@gmail.com.

Deel bericht: