Even voorstellen: Hella Kok

1 februari 2018

Het puntprevalentie-onderzoek (ppo) bij bewoners in verpleeghuizen

Even voorstellen: Hella Kok

 

Sinds 2007 werk ik bij de GGD Amsterdam als deskundige infectiepreventie in de publieke gezondheidszorg en sinds januari 2018 ben ik deelnemer aan het Regionaal Coördinatie Team van het ABR-zorgnetwerk Noord-Holland-Oost/Flevoland.

Met mijn deelname aan het RCT hoop ik onder andere de kennis en het bewustzijn omtrent antibioticaresistentie in relatie tot de zorgpraktijk te vergroten.

Emailadres: hkok@ggd.amsterdam.nl

Deel bericht: