Even voorstellen: Marja Diemel

1 februari 2018

Het puntprevalentie-onderzoek (ppo) bij bewoners in verpleeghuizen

Even voorstellen: Marja Diemel

 

Sinds 2011 ben ik huisarts in de regio Amsterdam, Gooi & Vechtstreek en het AZC Almere. Vanaf januari 2018 ben ik betrokken bij de ontwikkeling van de twee ABR-zorgnetwerken in  Noord-Holland en Flevoland. Het terugdringen van antibioticaresistentie is van essentieel belang voor de volksgezondheid, waar ik graag aan bijdraag. Daarbij zet ik me graag in voor het vormgeven van een stevig netwerk, waar we elkaar als zorgprofessionals weten te vinden en samenwerkingsafspraken kunnen maken. De vertaalslag naar de dagelijkse praktijk is daarbij belangrijk.

Emailadres: abrnhfl@gmail.com

Deel bericht: