Extra geld voor opleiding ambulanceverpleegkundigen

25 oktober 2016

Komend jaar is er 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de opleiding van ambulanceverpleegkundigen. Met dit geld kunnen de regionale ambulancevoorzieningen (RAV) de schaarste in verpleegkundig personeel in de acute zorg aanpakken. Het ministerie verwacht dat hierover op korte termijn binnen de RAV’s en de verschillende Regionale Overleggen Acute Zorg concrete afspraken gemaakt worden. Het nu vrijgemaakte geld komt bovenop de 15,7 miljoen die minister Schippers eerder deze maand extra beschikbaar heeft gesteld om de beschikbaarheid en spreiding van ambulances te verbeteren.

Oplossing NZa
Eerder dit jaar lieten Ambulance Zorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) weten dat er meer geld nodig is om de opleidingen van nieuwe ambulancemedewerkers te bekostigen. Door vergrijzing, arbeidsmarktontwikkelingen, meer medewerkers in deeltijd en beleid rondom duurzame inzetbaarheid moet meer personeel worden opgeleid. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft nu met AZN en ZN een oplossing gevonden voor 2017 om voldoende nieuwe ambulanceverpleegkundigen of ambulancechauffeurs op te leiden. Het ministerie van VWS heeft daartoe tien miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Dit staat in het bekostigingsbeleid voor de ambulancezorg 2017, dat de NZa maandag heeft vastgesteld.

Binnenkort meer informatie over het bekostigingsbeleid voor ambulancezorg dat de NZa heeft vastgesteld.

Bron: ambulanceblog.nl

Deel bericht: