Filmpjes crisisorganisatie VUmc

30 mei 2017

Unit veiligheid van VUmc heeft drie filmpjes laten maken om medewerkers van VUmc te informeren over de integrale crisisorganisatie van VUmc, het ziekenhuis rampen opvangplan en het bedrijfsnoodplan. De fimpjes zijn breed verspreid in VUmc en hebben een prominente plek op intranet gekregen, zodat iedere (nieuwe) medewerker hier eenvoudig kennis van kan nemen. In minder dan 2 minuten wordt er uitgelegd wat de integrale crisisorganisatie inhoudt of hoe er gehandeld wordt bij een interne danwel externe ramp.

Ter inspiratie hieronder de links naar deze filmpjes.

  1. Hoe te handelen bij een externe ramp
    VUmc 2 
  2. Hoe te handelen bij een interne calamiteit
    VUmc 
  3. Wat is de crisisorganisatie VUmc
    VUmc 1

 

Deel bericht: