Focusgroep Acute Neurologie: een terugblik

24 maart 2020

Capaciteitsproblematiek

Ook in de acute neurologie is capaciteitsproblematiek aan de orde van de dag. Dit speelt met name rond acute stroke-opvang en reperfusietherapie. Daarnaast is overplaatsen van patiënten na de acute fase een groot probleem. Een belangrijke oorzaak is de moeizame uitstroom naar vervolgzorg. De neurologen hebben in de focusgroepvergadering van vorig jaar september afgesproken om dit gericht te bespreken en hiervoor gezamenlijk oplossingen te zoeken.

 

Vooroverleg

Dit was dan ook een belangrijk onderwerp van gesprek op 5 maart jl., toen de focusgroep Acute Neurologie weer bijeen kwam. Voorafgaand aan het overleg is eerst in kleiner comité gesproken over mogelijke oplossingen voor capaciteitsproblemen. Hierbij is onder meer besproken dat er zo snel mogelijk inzicht moet komen in beddencapaciteit binnen de ziekenhuizen. Daarnaast ligt er een voorstel waarbij verschillende acute zorgstromen kunnen worden onderscheiden.

Overige onderwerpen

Toch kwamen ook andere thema’s aan de orde. Marije van der Steen (Amsterdam UMC) gaf een presentatie over een initiatief rond waardegedreven zorg rond CVA, waarbij een viertal ziekenhuizen, VVT en 1e lijn met elkaar een waardeteam vormen om in de gehele CVA-keten met elkaar uiteindelijk toe te werken naar muurloze zorg voor de CVA-patiënt.

Joukje van der Naalt, hoogleraar Neurotraumatologie, was speciaal afgereisd vanuit het hoge noorden om de focusgroep bij te praten over het UPFRONT onderzoek, waarbij voor de grote groep patiënten met licht traumatisch hersenletsel voorspellers voor slechte uitkomsten (na 6 maanden steeds niet volledig functionerend) zijn gegenereerd. Patiënten die dit betreft zouden daardoor eerder gericht hulp kunnen krijgen.

Deel bericht: