Gebruiksvriendelijke elektronische dossiers van belang voor verlaging registratielast zorgprofessionals

17 januari 2020

Het is bekend dat verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en begeleiders een hoge registratielast ervaren. Minder bekend is dat dit niet alleen wordt veroorzaakt door de registratiewerkzaamheden voor organisaties – denk aan minutenregistraties en declaraties – maar ook door de verslaglegging van de zorg aan individuele cliënten. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel met het Panel Verpleging & Verzorging. Nivel-onderzoeker en wijkverpleegkundige Kim de Groot vertelt aan Zorgvisie over het onderzoek en over haar eigen praktijkervaring.

Binnen de zorg is de term ‘registratie’ een containerbegrip, een begrip waar een veelvoud aan taken onder valt. Je kunt registratietaken grofweg indelen in twee soorten: verslaglegging over de zorg aan individuele cliënten en registratie van informatie voor organisaties, management of beleid. Om het probleem van de registratielast grondig aan te pakken is het belangrijk om eerst naar de oorzaken van het probleem te kijken.

Ook verslaglegging van zorg aan individuele patiënten verhoogt werkdruk

Uit het onderzoek blijkt dat beide groepen registratietaken er bijna even vaak voor zorgen dat zorgprofessionals een verhoogde werkdruk ervaren. Dit is een opvallende uitkomst, omdat de verslaglegging over de zorg aan individuele cliënten onderdeel is van de kern van de beroepsuitoefening: het verlenen van zorg aan individuele cliënten.

Registratielast houdt verband met gebruiksvriendelijkheid elektronische dossiers

Wat maakt dat zorgprofessionals toch een verhoogde werkdruk ervaren bij de verslaglegging over de zorg? De opbouw van de huidige elektronische dossiers speelt hierbij een rol. Uit het onderzoek blijkt dat zorgprofessionals minder vaak een verhoogde werkdruk ervaren wanneer zij werken met gebruiksvriendelijke dossiers en met dossiers waarin het verpleegkundig proces centraal staat.

Verbeterslag elektronische zorgdossiers noodzakelijk voor terugdringen registratielast

Tot nu toe richten maatregelen die de registratielast moeten verminderen zich voornamelijk op de registratietaken voor organisaties. Daarmee wordt slechts een deel van de oorzaken aangepakt. Om het probleem grondig aan te pakken is het daarnaast belangrijk om het werken het de huidige elektronische dossiers aantrekkelijker te maken.

Het onderzoek

Medio 2019 is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder de deelnemers van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. In totaal vulden 1187 paneldeelnemers de vragenlijst in. Het onderzoek is gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deel bericht: