Gefaseerde vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar

19 februari 2017

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft na een zeer zorgvuldige analyse besloten te kiezen voor vernieuwbouw in Alkmaar.

Deze variant voorziet in een gefaseerde (ver)nieuwbouw verspreid over de periode van 2018 – 2032 waarbij vrijwel alle huidige gebouwen vervangen worden door nieuwbouw. Dit is de enige realistische variant in verband met de noodzakelijke spreiding van de investeringen en de flexibiliteit die deze variant met zich meebrengt. Volledige nieuwbouw in Heerhugowaard is gegeven het meerjarig financieel perspectief van Noordwest, ook in een afgeslankte variant, niet financierbaar en daarmee niet realistisch, meldt de website van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Gezamenlijk
Joop Hendriks, voorzitter van de raad van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep: ‘Willen we de kwaliteit van de gezondheidszorg in deze regio kunnen garanderen dan kunnen we niet anders dan voor gefaseerd vernieuwbouw kiezen op de huidige locatie. Dit is financieel de enig haalbare optie. Het liefst hadden we gekozen voor een centraal gelegen terrein in ons verzorgingsgebied waar we een nieuw ziekenhuis kunnen bouwen. Het huidige tijdperk maakt dit echter onmogelijk.’ De raad van bestuur, raad van toezicht, het stafbestuur en de medezeggenschapsorganen (ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad en cliëntenraden) zijn nauw betrokken geweest bij het gehele proces en staan unaniem achter dit besluit.

Zorgvuldig besluit
Medio 2015 heeft Noordwest Ziekenhuisgroep aangekondigd meer onderzoek te gaan doen naar de bouwplannen voor de locatie Alkmaar. Er is een aantal scenario’s nader uitgewerkt: volledig nieuwbouw op een andere locatie, gefaseerd nieuw bouwen op een andere locatie, instandhouding van de huidige gebouwen en vernieuwbouwen in Alkmaar. In de afgelopen maanden hebben adviesbureau’s AT Osborne en Twynstra Gudde een integrale risicoanalyse uitgevoerd op basis waarvan er een zorgvuldig en goed afgewogen besluit genomen is. Deze rapportage leidt tot dit besluit.

Veilige zorg
Uitgangspunt bij de nadere analyse was vanzelfsprekend het leveren en continueren van goede, veilige en vernieuwende zorg voor de inwoners van Noord-Holland-Noord. Hierbij is rekening gehouden met het veranderende zorglandschap. In dit landschap is de patiënt partner en heeft zoveel mogelijk zelf de regie. Waar mogelijk wordt ‘zorg dichtbij’ en samen met huisarts gegeven. Er is minder ziekenhuisgebruik door onder andere overdracht en samenwerking met de eerste lijn, meer zelfdiagnostiek en e-health-toepassingen. De te verwachten productieontwikkeling van het ziekenhuis is lager dan waarvan eerder bij de planvorming werd uitgegaan. Vernieuwbouw op de locatie Alkmaarderhout is mogelijk door de flexibiliteit in de bouw en financiering én het kleinere bouwvolume dat nodig is. Bovendien kunnen de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening voor de patiënt het beste worden geborgd door dit besluit.

Stand van zaken
De gemeente Alkmaar heeft in oktober ingestemd met de hoofdkaders voor de vernieuwbouw van locatie Alkmaar. Lees het raadsvoorstel. Dit betekent dat de hoofdlijnen vaststaan en Noordwest Ziekenhuisgroep verder kan met de uitwerking van de vernieuwbouwplannen. Dit begint met het opstellen van een zogenoemd basisprogramma. Hierbij wordt ingezet op:

 • behoud c.q. herbestemming van de monumenten;
 • zo minimaal mogelijk verlies van het huidige groen;
 • voldoende parkeercapaciteit.

Basisprogramma
De uitwerking van de vernieuwbouwplannen begint met het opstellen van een zogenoemde basisprogramma. In dit basisprogramma komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Zorgvernieuwing;
 • Facilitaire visie;
 • ICT-visie;
 • Globale indeling van het gebouw (vlekkenplan).

Nadat dit basisprogramma gereed is, kan gestart worden met het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis. Bekijk de planning.

Gefaseerd bouwen
Er is besloten om gefaseerd te vernieuwbouwen op de huidige locatie in Alkmaar. Lees de achtergrond. De eerste fase – naar verwachting gereed in 2020/2021 – richt zich op de volgende onderdelen van het ziekenhuis:

 • operatiekamers;
 • spoedeisende hulp en huisartsenpost;
 • intensive care;
 • 150 1-persoonskamers.

Er volgt hierna nog een tweede (rond 2028 gereed) en derde fase (rond 2032 gereed). Op dit moment is nog niet duidelijk welke onderdelen van het ziekenhuis in fase 2 en fase 3 worden meegenomen.

Bron: Noordwest Ziekenhuisgroep

Deel bericht: