Gemiste diagnose bij 1 op de 3 patiënten met ernstig trauma

2 oktober 2019

Bij 35% van de mensen die na een ernstig trauma vanuit een ander ziekenhuis naar het UMC Groningen kwamen, vonden de artsen nog niet eerder opgemerkte verwondingen. Volgens de Groningse traumatologen blijft alertheid op meerdere verwondingen cruciaal, zeker bij overgeplaatste patiënten. (Eur J Trauma Emerg Surg. 2019; online 9 augustus).

Om uit te vinden hoeveel diagnoses bij ernstige traumapatiënten gemist worden, verzamelden de Groningers retrospectief medische gegevens van 251 patiënten die uit andere ziekenhuizen waren overgeplaatst. Ruim drie kwart van de overplaatsingen vond plaats binnen 24 uur na het ongeval. Hoofd- of wervelletsel waren de meest voorkomende redenen om patiënten naar een level 1-traumacentrum over te plaatsen.

Bij 35,1% van de mensen die binnen 24 uur waren overgeplaatst, vonden de behandelaars in het UMCG nog niet eerder opgemerkte letsels. Een verlaagd bewustzijn leek hiervoor de enige risicofactor te zijn. Over de hele groep bekeken, ontdekten dokters bij 9,2% van de patiënten nog letsels later dan 1 dag na het trauma. Bij de patiënten die binnen 24 uur overgeplaatst werden was dit percentage 15,4%, wat waarschijnlijk samenhangt met de gemiddeld genomen ernstiger trauma’s in deze groep. Ribfracturen vormden een vaak gemiste diagnose, maar ook letsel van de wervelkolom kwam veel voor en 6 patiënten bleken een nier- of miltscheur te hebben. Bij 53% van de mensen die een nieuwe diagnose kregen, betekende dit ook dat het medisch beleid moest worden aangepast. Van deze interventies was een derde chirurgisch.

De auteurs stellen dat een overplaatsing het risico op gemiste letsels vergroot, maar zonder controlegroep van niet-overgeplaatste traumapatiënten in deze studie is dat vooralsnog niet aangetoond. Wel lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat bij een substantieel deel van de patiënten met een ernstig trauma initieel niet alle aanwezige letsels worden herkend en dat dit zeker ook voor overgeplaatste patiënten geldt.

Bron: ntvg

Deel bericht: