GERBEN WELLING: ‘WAAROM MAG HET IN WEST NIET ANDERS DAN IN NOORD?’

1 januari 2019

Gerben Welling is op dit moment interim-bestuurder bij de Huisartsenposten Amsterdam. Daarvoor was hij meer dan 15 jaar in verschillende functies werkzaam bij de huisartsenposten in Oost-Brabant. Iets meer dan een jaar geleden nam hij daar afscheid als directeur om als zelfstandig adviseur aan de slag te gaan. Voor 2019 heeft hij twee hartenkreten: méér ketensamenwerking in de spoedzorg en méér digitalisering.

Welling: ‘Huisartsenposten droegen bij de start evident bij aan meer uitgeruste huisartsen. Ze werden met de dag fitter. Maar de laatste jaren zie je de uitputting weer toenemen.’ In zijn visie werd de druk destijds alleen in relatieve zin weggenomen. ‘Het aantal patiënten nam niet af, maar wel het aantal uren dat je ermee bezig was. Inmiddels is het overdag-probleem groot geworden, er is meer werk en meer vraag. Dat straalt uit naar de diensten. Artsen zijn vaak al doodmoe voor ze beginnen.’

Onzin-patiënten

Een zorgelijke ontwikkeling vindt Welling ook het spreken over ‘onzin-patiënten’. ‘Ik zie dat ongerustheid en heel eenvoudige klachten in het begin van de huisartsenposten veel meer geaccepteerd werden dan nu.’ Ook uit oogpunt van veiligheid wil Welling niet meegaan in de negatieve spiraal. ‘Als je bij voorbaat al denkt ‘daar heb je weer zo’n ingegroeide teennagel’ loop je het risico dingen te missen. Wat doet het bovendien met je als je de dienst begint met de gedachte dat je onzin-patienten gaat zien? Met wat voor energie werk je dan?’

Professionals in de lead

De antwoorden die het tij moeten keren zoekt Welling in meer vrijheid voor professionals en meer vertrouwen in hun deskundigheid. ‘Je verhoudt je anders tot zaken waarover je zeggenschap hebt. De autonomie van professionals is ongelofelijk belangrijk. We zullen de huisartsenorganisaties zo moeten organiseren dat de professional in het primaire proces de lead heeft. Stel bijvoorbeeld op elke huisartsenpost een medisch manager aan die, binnen zekere grenzen, samen met een teammanager de post runt. Waarom moet dat allemaal vanuit een hoofdkantoor gebeuren? Waarom mag het in West niet anders dan in Noord? Geef die ruimte! En probeer regels te schrappen, hoe moeilijk ook.’

Ketensamenwerking en digitalisering

Voor 2019 staat meer en betere ketensamenwerking met stip bovenaan Wellings wensenlijst. ‘Hoe lang kunnen we het ons nog veroorloven om niet maximaal met andere aanbieders samen te werken? Heb je wel eens in de anw-uren een bed moeten regelen voor een 90-jarige? We moeten beter samenwerken, dwars door de belangen van organisaties heen.’ Ook digitalisering vindt hij urgent: ‘Het is natuurlijk een illusie dat de arbeidsmarkt de komende tien jaar ruimer wordt. We moeten daarom andere wegen zoeken. Digitale zelftriage door patienten is daar één van.’

Bron: Ineen

Deel bericht: