Gezamenlijk project ‘centrale triage’ van start!

3 juni 2017

In juni starten Huisartsenpost ’t Hellegat en de meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) gezamenlijk de pilot ‘centrale triage’. In het kader van spoedzorg denkt de projectgroep door gezamenlijke triage de hulpvraag van de patiënt beter te kunnen differentiëren. In de vorm van een pilot worden alle acute telefonische hulpvragen van het gebied Goeree-Overflakkee, ABCD-veilig gesteld middels ProQA.

Pilotperiode

Voor de pilot wordt gebruik gemaakt van hulpvragen die via de spoedlijn HAP uit gebied Goeree-Overflakkee binnenkomen op vrijdagavond tussen 17:00 – 23:00 en 08:00- 23:00. Dit wordt gemeten  gedurende twee pilotweekenden (23 – 25 juni en 30 juni tot 2 juli). Wanneer geen bewustzijn of ademhaling aanwezig is wordt de melding direct gekoppeld aan een ambulance. Bij hulpvragen die niet direct levensbedreigend zijn gaan de MKA-centralist en HAP-triagist onder supervisie van een regiearts gezamenlijk de hulpvraag van de patiënt beoordelen om ervoor te zorgen dat de patiënt het beste zorgaanbod krijgt; “de juist zorg op de juist plek”. De melding wordt verder uitgevraagd en op basis van de uiteindelijke urgentieclassificering wordt de juiste hulpverlener ingeschakeld.

Direct overleg

Doordat direct overleg tussen MKA-centralist, HAP-triagist en regie-arts mogelijk is, denkt de projectgroep dat een betere spreiding en beschikbaarheid van acute zorg in de regio wordt gegarandeerd. Afgelopen tijd bestaat een aanhoudende zorg over de toekomstbestendigheid van de zorginfrastructuur op de Rotterdamse eilanden. Mede door de sterke vergrijzing, toenemende vraag naar Ambulancezorg en toegankelijkheid van de huisartsenpost. Met deze pilot wordt onderzocht of telefonische aanvraag van spoedzorg via een centraal loket onder supervisie van een regie-huisarts, een verbetering geeft van kwaliteit, spreiding en beschikbaarheid van acute zorg.

Speerpunten

  • Snelle toegang tot spoedzorg
  • Juiste zorg op de juiste plek
  • Krachtenbundeling zorgverleners
  • Goede coördinatie en heldere regie

Bron: ambulancezorg-rr.nl

Deel bericht: