De Tweede Kamer spreekt vandaag met ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis over begroting van het ministerie van volksgezondheid. In het kader daarvan doet GGZ Nederland alvast twee aanbevelingen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz): zorg voor voldoende personeel en maak acute zorg (crisisdiensten) direct beschikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Dat meldt GGZ Nederland.

Het personeelstekort speelt in bijna alle sectoren van de zorg, zo ook in de ggz. GGZ Nederland denkt dat door de administratieve lastendruk te verminderen, zorgverleners meer tijd hebben voor zorg aan de patiënt. Bovendien zal minder administratie het vak ook aantrekkelijker maken voor toekomstige zorgverleners. GGZ Nederland pleit ook voor meer opleidingsplekken en uitgebreidere mogelijkheden voor stage op hbo-niveau.

In een brief aan de Kamer schrijft GGZ Nederland: “GGZ Nederland maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van psychiaters tijdens crisisdiensten. Door de arbeidsmarktkrapte kiezen psychiaters vaker voor het zzp-schap om te werken binnen ggz-instellingen, waarbij een hogere arbeidsvergoeding bedongen wordt en geen crisisdiensten in de avond, nacht of het weekend gedraaid worden.”

De belangenbehartigersorganisatie denkt dat dit ook bijdraagt aan de werkdruk onder psychiaters die wel in loondienst zijn. Bovendien helpen zzp’ers en een gebrek aan beschikbare crisisdiensten niet bij aan het oplossen van de wachttijden in de ggz.  Als het aan GGZ Nederland ligt gaan ook zzp’ers avond- nacht-, en weekenddiensten draaien.

Bron: Nationale Zorggids