GGZ Nederland slaat alarm over inkoop

19 december 2019

GGZ Nederland slaat alarm over de zorginkoop voor komend jaar. De belangenbehartiger van zo’n honderd ggz-aanbieders zegt zich ernstige zorgen te maken omdat de contractonderhandelingen met veel zorgverzekeraars en gemeenten voor 2020 ‘uiterst moeizaam verlopen’.

GGZ Nederland, die de lagere ggz-tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2020 aanvecht, zegt dat ggz-instellingen ‘door hun financiële situatie niet langer tarieven kunnen accepteren die niet kostendekkend zijn’. Volgens de organisatie is er sprake van ‘knellende contracten’. GGZ Nederland heeft voor de inkoop van acute ggz zelfs een handhavingsverzoek bij de NZa ingediend in de hoop betere contracten af te dwingen.

De grootse ggz-aanbieder, Parnassia, meldt tegelijkertijd een patiëntenstop voor alle VGZ-patiënten van achttien jaar en ouder die specialistische hulp willen. De stop geldt niet alleen voor de laatste weken van 2019, maar mogelijk ook voor 2020 omdat er nog geen nieuw contract ligt. Volgens GGZ Nederland ‘onderstreept’ deze patiëntenstop ‘de knellende situatie’.

Volgens Parnassia wil VGZ 16 miljoen euro aan zorg niet vergoeden die Parnassia in 2018 en 2019 extra heeft geleverd bovenop het aantal VGZ-klanten dat in de prognoses stond. Ook wil VGZ volgens de instelling het aantal VGZ-klanten beperken, 12 procent lagere tarieven rekenen en niet meegaan in het vergoeden van langdurige behandelingen. Parnassia vindt dat VGZ zo haar zorgplicht negeert en de keuzevrijheid van patiënten belemmert. VGZ stelt dat patiënten via zorgbemiddeling sneller passende zorg krijgen als zij bij andere zorginstellingen in het werkgebied van Parnassia worden geholpen. De NZa heeft laten weten deze week met Parnassia en VGZ om de tafel te gaan zitten.

GGZ Nederland wil met betrokken partijen in overleg, niet alleen over de contracten maar ook over ‘lagere tarieven, grote personeelstekorten, toenemende kosten voor de inhuur van zzp’ers en oplopende regeldruk’.

De organisatie wijst erop dat de inkoopproblemen ook spelen voor forensisch-psychiatrische zorg. Een aantal van zulke klinieken heeft een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat 14 januari dient. De zeven instellingen De Forensische Zorgspecialisten (waar de Van der Hoeven kliniek en de Waag onder vallen), Fivoor, Inforsa, Antes, GGNet, Woenselse Poort en Dichterbij bevechten daarin de tarieven die zijn vastgesteld voor zogenaamd overige forensische zorg, zoals poliklinische, door rechters opgelegde behandelingen. Door lagere tarieven wordt de kwaliteit van de zorg aan zo’n 5600 ambulante cliënten en 770 klinische cliënten van deze zeven organisaties bedreigd, aldus een woordvoerder.

Deel bericht: