GGZ NHN gaat na pilot door met meldpunt crisisdienst

10 mei 2019

GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) is gestart met een meldpunt waar verwijzers ook buiten kantoortijden acute psychiatrische crises kunnen melden. Een gespecialiseerde triageverpleegkundige bekijkt wat passende interventies zijn. De resultaten van een eerste pilot zijn zodanig dat GGZ NHN doorgaat met het meldpunt.

Dat is te lezen in het aprilnummer van ‘Mensen met verward gedrag’, een uitgave van Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Doel van de regio is onder andere het verbeteren van de afhandeling van meldingen bij de Meldkamer politie (MKP) en Meldkamer ambulance (MKA) over personen met verward gedrag en meldingen door huisartsen.

Triagist

De pilot liep van september tot en met december 2018. In de pilotfase zijn ongeveer 1250 meldingen verwerkt. De triagist is een nieuwe functie binnen de ggz in Noord-Holland-Noord. Hij of zij inventariseert de gegevens, beoordeelt of er sprake is van psychiatrische problematiek, stelt de hulpvraag vast en schakelt als nodig de crisisdienst in. Ook het vervoer wordt geregeld vanuit het meldpunt. De triagist houdt contact met cliënt en verwijzer over de planning. Dat geeft duidelijkheid en rust.

Met het meldpunt wordt voorkomen dat meldingen blijven liggen, omdat dienstdoende artsen of verpleegkundigen niet altijd in staat zijn om meldingen aan te nemen, bijvoorbeeld omdat ze al bezig zijn met een crisisconsult. Ook komt het voor dat de triagist de melding afhandelt zonder dat de crisisdienst ingeschakeld hoeft te worden.

Meldnummer GGZ NHN heeft op basis van de resultaten van de pilot besloten door te gaan met het meldpunt. Daarnaast wordt met de GGD en de meldkamers politie en ambulance samen gewerkt om in 2019 te komen tot een algemeen meldnummer waar professionals en burgers terecht kunnen met hun zorgen over mensen met bijvoorbeeld verward gedrag. Hierbij heeft GGD Hollands Noorden de regie.

Bron: Skipr

Deel bericht: