Griep

25 maart 2019

De griepepidemie in Nederland lijkt haar einde te naderen.

In week 12 van 2019 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 32 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. De epidemie is formeel ten einde als de incidentie gedurende twee achtereenvolgende weken onder de 51 per 100.000 is.

Ondanks een IAZ incidentie onder de grens van 51 per 100.000 is toch nog bij ruim tweederde van de bemonsterde patiënten met IAZ een influenzavirus aangetoond. In week 12 van 2019 zijn 7 neus- en keelmonsters afgenomen van patiënten met IAZ. In deze monsters werd 1 maal (14%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09 en 4 maal (57%) influenzavirus type A(H3N2) gevonden.

In deze monsters werd geen rhinovirus of respiratoir syncytieel virus (RSV) gevonden. In 8 neus- en keelmonsters van patiënten met een luchtweginfectie zonder typische klachten van griep (ARI) werd 1 maal (13%) influenzavirus type B (Victoria-lijn), 1 maal (13%) RSV en 1 maal (13%) rhinovirus gevonden. Enterovirus diagnostiek duurt langer dan één week en wordt alleen getoond in de seizoensamenvatting. Vanaf week 40 2018 tot en met week 12 2019 werden door de Peilstations totaal 426 IAZ-monsters en 352 ARI-monsters afgenomen en opgestuurd naar het RIVM.

In de 426 IAZ monsters werd 75 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 62 maal influenzavirus type A(H3N2), 1 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 53 maal RSV, 51 maal rhinovirus en 6 maal enterovirus gevonden.

In de 352 ARI monsters werd 15 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 20 maal influenzavirus type A(H3N2), 3 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 51 maal RSV, 81 maal rhinovirus en 2 maal enterovirus gevonden.

Van alle tot nu toe gevonden influenzavirussen is 51% influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 47% type A(H3N2), 2% type B (Victoria-lijn) en 1% type B (Yamagata-lijn). Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn. De cijfers voor andere symptomen en aandoeningen zijn passend bij de tijd van het jaar.

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/NIVELsurveillance_2019_wk12b.pdf

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Bulletin_GGDcijfers_2019_wk12.pdf

Bron: Nivel

Deel bericht: