Griepbedden, sneltesten en winterunit: Utrechtse ziekenhuizen zijn klaar voor nieuwe griepgolf

19 december 2019

Met speciale ‘griepbedden’, sneltesten en een ‘winterunit’ voor kwetsbare ouderen bereiden Utrechtse ziekenhuizen zich voor op een eventuele griepgolf. Doel is te zorgen voor een vlotte doorstroming, zodat voor nieuwe patiënten steeds een bed vrij is.

Het St. Antonius heeft bovendien zeven extra verpleegkundigen aangenomen, die vanaf de eerste week van januari werkzaam zijn in de winterunit. Ook heeft al het personeel zich ingeënt tegen griep.

De vraag naar zorg stijgt het hele jaar door, maar in de winterperiode merkt het ziekenhuis dat nog een beetje extra. ,,In de winter worden er meer mensen ziek. Vooral ouderen zijn in die periode kwetsbaar”, zegt Marieke van Gilsdonk van het St. Antonius. In het ziekenhuis zijn de voorbereidingen dan ook al in volle gang.

Zo worden de speciale ‘griepbedden’ in gebruik genomen, liggen er op de spoedeisende hulp sneltesten klaar die binnen twintig minuten aantonen of iemand griep heeft en wordt op de longafdeling de laatste hand gelegd aan het inrichten van een ‘winterunit’ voor kwetsbare oudere patiënten.

Type virus

In het UMC Utrecht liggen de testen ook al klaar, al duren die vier uur. Voordeel is wel dat de test dan ook meteen aangeeft welk type virus iemand heeft. ,,Hierdoor is er een betere doorstroom op de SEH (spoedeisende hulp, red.). Ook weten verpleegafdelingen snel wie bij wie op de kamer kan liggen, omdat ze ziek zijn van hetzelfde griepvirus”, legt Eric Trinthamer van het UMC Utrecht uit.

Op een gemiddelde dag liggen in het St. Antonius zo’n twintig tot dertig oudere patiënten te wachten op vervolgzorg, maar in de winter kan dit oplopen tot vijftig patiënten. ,,Door het openen van de winterunit hopen we patiënten sneller op de juiste manier te kunnen behandelen en laten doorstromen naar huis of een vervolginstelling”, aldus Van Gilsdonk.

Ook in het UMC Utrecht wordt gekeken naar het vergroten van de capaciteit binnen de longafdeling en studenten geneeskunde komen een handje helpen. ,,Zij kunnen een aantal taken overnemen en hiermee verpleegkundigen ondersteunen. Daardoor hebben zij weer meer tijd voor andere taken”, zegt Trinthamer.

In samenwerking met AxionContinu, Careyn en ZorgSpectrum heeft het St. Antonius zeven verpleegkundigen aangenomen die in de winterunit gaan werken. Vanuit de verpleeghuiszorg is ook een specialist ouderengeneeskunde betrokken.

Griepteam

De griepbedden worden in gebruik genomen zodra de eerste patiënten met griep zich melden. ,,Op de longafdeling worden tijdens de winter extra bedden ingezet voor patiënten met ernstige griepklachten. Op deze afdeling is tijdens de wintermaanden ook meer personeel beschikbaar dan in de zomer”, legt Van Gilsdonk uit. Als er daadwerkelijk een griepgolf komt, wordt er ook een regionaal griepteam opgesteld. Dat team bestaat uit onder andere huisartsen, de GGD en ziekenhuizen binnen de regio.

Ook het personeel van het St. Antonius heeft inmiddels de nodig maatregelen genomen. Van Gilsdonk: ,,Ruim tweeduizend medewerkers hebben zich al ingeënt tegen griep.” In het UMC Utrecht hebben inmiddels vijfduizend medewerkers een prik gehad. ,Het ziekteverzuim onder personeel kan op bepaalde afdelingen hoger zijn tijdens de winter. En voldoende personeel hebben we in die periode juist zo hard nodig.”

Deel bericht: