Groningse ambulancezorg en WZA slaan handen ineen voor acute zorg

11 september 2017

Door samenwerking tussen het Wilhema Ziekenhuis Assen (WZA) en UMCG Ambulancezorg kan de acute zorg in de regio op peil blijven en worden verbeterd. Dat zegt Petra Edelman hoofd van de spoedeisende hulp van het WZA.

Het ziekenhuis en UMCG Ambulancezorg hebben een overeenkomst gesloten. ,,In een relatief klein ziekenhuis als het WZA aan zijn de afdelingen die vallen onder de acute zorg kwetsbaar als het gaat om personele bezetting. Het gaat om de spoedeisende hulp, de intensive care en de hartbewaking. Bij deze kleinere afdeling met gespecialiseerde verpleegkundigen is het lastiger om ziekte en verloop van medewerkers op te vangen.”

Binnen het WZA kunnen daarom verpleegkundigen al meerdere gespecialiseerde opleidingen binnen de acute zorg doen, zodat ze op meerdere afdelingen inzetbaar zijn. ,,Door de samenwerking met UMCG Ambulancezorg komt daar nu vierde opleidingsmogelijkheid bij. Andersom kunnen ambulanceverpleegkundigen ook binnen het ziekenhuis een opleiding doen. We zijn daardoor aantrekkelijker als werkgever. Er is landelijk een tekort aan gekwalifcieerde verpleegkundige in de acute zorg en in het Noorden vissen we allemaal in dezelfde vijver. Daar de samenwerking kunnen wij als werkgever iets extra’s bieden.”

Een belangrijk pluspunt is volgens Edelman dat de verpleegkundigen, na een opleiding van twee jaar, op meerdere plekken inzetbaar zijn. ,,Investeren is noodzakelijk om op de toekomst voorbereid te zijn. Ziekenhuizen krijgen met steeds complexere zorgvraag te maken. De behoefte aan gespecialiseerde verpleegkundige neemt toe. Door deze samenwerking verwachten dat we er voor kunnen zorgen dat de acute zorg op het huidige niveau blijft en zo mogelijk nog verbeterd wordt.”

Edelman zegt dat het voor de patienten een meerwaarde heeft dat verpleegkundigen weten hoe het op andere afdelingen werkt en de zorg beter op elkaar aansluit. Volgens directeur Tjerk Hiddes van het UMCG is het WZA het eerste ziekenhuis in Noord-Nederland waar op deze manier mee wordt samengewerkt. De beide organisaties gaan personeel uitwisselen in het kader van loopbaanontwikkeling, re-integratie en stage. Ook willen zij hun medewerkers de mogelijkheid bieden om breder opgeleid te worden voor bijvoorbeeld de Spoedeisende hulp én de ambulancedienst. Na diplomering krijgen de medewerkers een 50-50 procent arbeidsovereenkomst.

Nu de intentieverklaring is ondertekend, worden de afspraken de komende maanden verder uitgewerkt. ,,Dat gebeurt in nauw overleg met de verpleegkunden op de werkvloer”, benadrukt Edelman. Het streven is dat de samenwerking op 1 januari 2018 ingaat.

Bron: Dagblad van het Noorden

Deel bericht: