Het is dan zover, al vele jaren wordt er over gesproken maar het lijkt dichter bij dan ooit. Het zorglandschap in de ambulancezorg gaat veranderen. Meer differentiate zou de sleutel zijn voor met name de grote steden om aan de grote vraag voor ambulancezorg te kunnen voldoen.

Veel, heel veel oplossingen zijn reeds aangedragen, betere arbeidsvoorwaarden, meer doorgroeimogelijkheden, beter ouderenbeleid, triage systemen en meer voorlichting bij ketenpartners.

Het leidt alleen niet tot het gewenste resultaat. De vervoercapaciteit blijft achter op het aantal zorgvragen.

Er zijn te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen te vinden die zich willen laten omscholen tot ambulanceverpleegkundige. De personele bezetting blijft dan ook een groot struikelblok.

Er lijkt in de grote steden verandering te komen, op initiatief van Ambulance Amsterdam is een voorstel in de maak om een pilot te gaan starten met medium care ambulances. Achter de schermen wordt hard gewerkt om een pilot te kunnen gaan starten.

Het systeem wat men voor ogen heeft lijkt in grote lijnen op het systeem waar mee wordt gewerkt in Engeland.

Een nieuw in te richten ambulancezorg systeem waarin (na adequate triage door MKA) zorg en vervoer op maat wordt gegeven. Hierbij valt te denken aan meer differentiatie in de voertuigen en kwalificaties van de zorgverleners:

  • een low care ambulance voor patiënten die geen of zeer weinig zorg nodig hebben.
  • medium care zorgvragen worden door nieuwe medium care ambulances uitgevoerd.
  • highcare ambulances voor situaties waarin sprake is of kan zijn van vitaal bedreigde functies.

De Rapid Responder krijg ook een andere rol in het geheel. Deze kan voortaan samen met een medium care ambulance een patient op ALS niveau behandelen en eventueel vervoeren. Op de momenten dat er geen ALS zorg (meer) nodig is kan de medium care ambulance het vervoer zelfstandig uitvoeren.

Omdat er in de grote steden een grote potentiële patiëntengroep in een stedelijk gebied woont kan de oplossing met de Rapid Responder qua aanrijtijden volstaan, zo beredeneerd men. Voor landelijke gebieden zou dit geen oplossing kunnen zijn.

Hierin is de Rapid Responder niet primair bedoeld voor het halen van statistiekdoelstellingen, zoals aanrijtijden.

Het wordt nu vooral een specialist in de vorm van een ambulanceverpleegkundige die de low en medium care ambulance kan ondersteunen met expertise wanneer dit nodig is. Een patient met een collum fractuur kan na het geven van pijnbestrijding veilig en comfortabel vervoerd worden met een low care of medium care ambulance.

Hoe de medium care ambulance er gaat uitzien qua competenties en beloning van de zorgverleners is nog niet bekend. Het is aannemelijk dat hiervoor een andere functiewaardering en beloning voor van toepassing is.

Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel voor de pilot, wanneer en of de daadwerkelijke pilot van start gaat is nog niet duidelijk.

Bron: Ambulanceblog.nl