Haagse zorgaanbieders werken samen aan substitutie

6 februari 2017

Zorgaanbieders in de regio Den Haag gaan samen bedenken hoe de groeiende zorgvraag verschoven kan worden van het ziekenhuis naar de huisarts of hulpverleners in de wijken. Substitutie is volgens de betrokken partijen onontbeerlijk om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen.

De Commissie Substitutie Haaglanden (CSH) is een gezamenlijk initiatief van zorgverzekeraars CZ en Menzis, de ziekenhuizen HMC (Haaglanden Medisch Centrum), HagaZiekenhuis en de huisartsen. De commissie zal een regionale agenda opstellen die door alle betrokken zorgpartners onderschreven wordt. Zo ontwikkelt zich een regionaal programma voor verschuiven van zorg, maar met behoud van de ‘couleur locale’ van de individuele zorgpartners.

Door het delen en verbinden van goede voorbeelden bij de verschillende (veelal kleine) initiatieven zal het tempo waarin de nieuwe werkvormen in de praktijk van de huisartsen opgepakt worden aanzienlijk versneld worden. “Wij kunnen dit gezamenlijk realiseren omdat de kwaliteit van de patiëntenzorg hierbij leidend is en we ervan overtuigd zijn dat dat dé onvoorwaardelijke bindende kracht”, is aldus Hedwig Vos, voorzitter van de HKH, de vereniging van huisartsen in de Haagse regio. De Haagse regio loopt voorop met deze aanpak.

Bron: Skipr.nl

Deel bericht: