Handreiking Decontaminatie, werkversie 1.1

4 februari 2019

De landelijke Handreiking Decontaminatie beschrijft de wijze waarop slachtoffers die bij een incident besmet zijn met een chemische, biologische of radioactieve stof gedecontamineerd worden. De nu verschenen werkversie 1.1 vervangt werkversie 1.0 uit 2017.

De handreiking heeft als doel om hulpverleners veilig en efficiënt met een (landelijk) handelingsperspectief te laten optreden en slachtoffers daarmee veilig, goed en snel te behandelen. De handreiking is bedoeld voor hulpverleners van brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR en gemeente/bevolkingszorg.

Landelijk handelingskader De handreiking moet gezien worden als een landelijk handelingskader. Het juist toepassen van de handreiking hangt onder meer af van de deskundigheid en/of samenstelling van het hulpverleningsteam en van de context waarbinnen gewerkt moet worden. De handreiking is daarom richtinggevend en biedt een maatgevend houvast voor opleiding en praktijk. Het is aan de betrokken organisaties zelf om deze handreiking door te vertalen naar (mono) werkinstructies.

Samenwerking met expertgroep Het IFV heeft de handreiking (door)ontwikkeld samen met een multidisciplinaire expertgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers van: GGD GHOR Nederland, Nationale Politie, Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, Acute Zorgregio Oost, Veiligheidsregio Zeeland, Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg en CBRN-steunpuntregio’s.

Status De Handreiking Decontaminatie is een dynamisch document en heeft uitdrukkelijk de status van werkversie. Periodiek wordt de uitgave geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het IFV beheert de handreiking en zorgt voor de evaluatie en actualisatie.

Meer informatie Heeft u vragen over de Handreiking Decontaminatie? Neem dan contact met ons op via e-mail info@ifv.nl, onder vermelding van ‘Handreiking Decontaminatie werkversie 1.1’, 2019. Download de Handreiking Decontaminatie werkversie 1.1 Handreiking Decontaminatie werkversie 1.1

Bron: IFV

Deel bericht: