HBO verpleegkunde met numerus fixus kent veel lege plaatsen

18 oktober 2019

Veel hbo-opleidingen voor verpleegkunde met een numerus fixus bleken vorig jaar bij lange na niet vol te zitten. De hogescholen in Den Haag en Rotterdam spanden hierbij de kroon: ruim de helft van de beschikbare plaatsen was niet gevuld. Dit blijkt uit een brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

SP-lid Frank Futselaar had minister Van Engelshoven om opheldering gevraagd over het bericht van de NOS dat veel universitaire studies met een numerus fixus niet vol zouden zitten. Futselaar wilde van de minister weten in hoeverre er sprake van een vergelijkbare situatie bij de hogescholen.

Numerus fixuc-opleidingen

Uit de lijst die Van Engelshoven meestuurde als antwoord hierop, blijkt dat vorig jaar 48 hbo-opleidingen een numerus fixus hanteerden. Hbo Verpleegkunde stond daar tien keer op. Bij vijf van deze studies was de instroom beduidend lager dan de capaciteit.

Instroom veel lager van capaciteit

Zo lag op 1 oktober vorig jaar de daadwerkelijke instroom bij Hogeschool Amsterdam op 402 studenten, terwijl er ruimte was voor 589 studenten; een uiteindelijke bezetting van 68 procent. Bij Hogeschool Utrecht (62 procent) en Hogeschool Inholland (61 procent) waren respectievelijk 249 en 245 studenten ingeschreven, terwijl in totaal 400 studieplekken beschikbaar waren. De hogescholen in Den Haag en Rotterdam spannen de kroon: de eerste hogeschool had slechts 236 studenten op een capaciteit van 500 plaatsen (47 procent) en Hogeschool Rotterdam had nog geen 45 procent van de beschikbare studieplaatsen gevuld (223 tegen 500).

Verklaring

Minister Van Engelshoven verklaart deze grote verschillen vanuit het feit dat veel studenten zich op het laatste moment alsnog uitschreven voor de studie, bijvoorbeeld omdat studenten toch in een andere stad besloten te studeren, of uiteindelijk niet aan de vooropleidingseisen konden voldoen. Zij moeten zich dan zelf uitschrijven en dat gebeurt lang niet altijd. Hierdoor blijven veel plekken leeg. Om dit te voorkomen heeft de minister het Wetsvoorstel taal en toegankelijkheid naar de Kamer gestuurd, waarin wordt geregeld dat een hogeronderwijsinstelling meer studenten kan inschrijven dan de maximum capaciteit omvat.

Collegejaar 2019/2020

Voor het collegejaar 2019/2020 hebben bijna alle hbo-opleidingen Verpleegkunde hun numerus fixus losgelaten. Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld heeft naar eigen zeggen dit jaar nu een instroom van 600 studenten Verpleegkunde. De Hanzehogeschool Groningen houdt nog wel vast aan de numerus fixus voor de voltijdopleiding hbo-v. De hogeschool verwacht dat door de numerus fixus minder uitval ontstaat tijdens de opleiding doordat studenten geselecteerd worden op motivatie.

Door: Nationale Zorggids

Bron: Tweede Kamer

Deel bericht: