Het puntprevalentie-onderzoek (PPO) bij verpleeghuizen

5 mei 2018

Automatische concepten 12

Binnen de zorgnetwerken Noord-Holland- West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn in de afgelopen tijd 31 verpleeghuisorganisaties die onder de inclusiecriteria vallen, benaderd met het verzoek om mee te doen aan het puntprevalentie-onderzoek (PPO). Dit PPO wordt gedaan om een goede indruk te krijgen van de aanwezigheid van bepaalde resistente bacteriën bij verpleeghuisbewoners en om na te gaan of dit afwijkt van de aanwezigheid van deze bacteriën onder de algehele bevolking. De meeste organisaties hebben het verzoek nog in overweging, maar er zijn inmiddels al 7 organisaties die toegezegd hebben met een of meer locaties mee te doen. In de komende weken worden met de organisaties afspraken gemaakt over de uitvoering van het onderzoek. Een van de eerste aanmelders was Kennemerhart.

Het puntprevalentie-onderzoek (PPO) bij verpleeghuizenHelma Meeuwissen, bestuurder van Kennemerhart: ‘Voor Kennemerhart is deelname aan het PPO geen punt van discussie. Kennemerhart geeft al langer intensieve aandacht aan Hygiëne Inspectie en Preventie (HIP) en het PPO zien wij als een onderdeel daarvan. Daarnaast is Kennemerhart ook op zoek naar meer aansluiting bij de wetenschap en wil door deelname aan dit PPO daar ook een bijdrage aan leveren’.

Organisaties die zich aangemeld hebben:

  • Cordaan
  • Vivium
  • Kennemerhart
  • Hilverzorg
  • Leger des Heils (Almere)
  • Amsta
  • Nieuw Unicum

Omdat er landelijk geen complete overzichten beschikbaar zijn van de verpleeghuizen is het mogelijk dat u als organisatie met verpleeghuizen nog niet door ons benaderd bent. Mocht dit het geval zijn, of kent u organisaties die nog niet benaderd zijn, zou u dan spoedig contact willen opnemen met Hans Paulich, coördinator PPO, hpaulich@gmail.com? Alvast hartelijk bedankt!

Deel bericht: