Het puntprevalentie-onderzoek (PPO) is bijna afgerond

2 oktober 2018

Automatische concepten 12

Het puntprevalentie-onderzoek (PPO) naar dragerschap van ESBL en CPE in verpleeghuizen is bijna afgerond. Tot half november is het mogelijk om testen in te sturen naar het RIVM. Op dit moment hebben 162 verpleeghuizen in Nederland toegezegd mee te doen aan het onderzoek. Bij 102 huizen zijn de testen inmiddels afgenomen. Op 19 november bij het Congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’ worden de eerste voorlopige uitkomsten van het PPO gepresenteerd.

In de ’ABR zorgnetwerken Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland hebben tot nu toe respectievelijk 7 (metingen afgerond bij 4) en 13 huizen (afgerond bij 7) meegedaan. Bij de ’verpleeghuizen bij wie de metingen zijn afgerond zijn weinig resistente bacteriën gevonden. Bij geen van de huizen is het percentage ESBL boven de 10 %.

Het PPO wordt door het RIVM in samenwerking met de zorgnetwerken uitgevoerd. Zie ook de RIVM-nieuwsbrief voor meer informatie over het PPO

Deel bericht: