Hoe de medische zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie wordt versterkt

3 november 2016

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) geeft voor specialisten ouderengeneeskunde groen licht voor de Zorgverzekeringswet. Volgens ZIN kan de (medische) zorg die specialisten ouderengeneeskunde bieden in de eerste lijn vanaf 1 januari 2018 worden ondergebracht in de Zorgverzekeringswet.

De positie van de patiënt wordt versterkt

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS had ZIN opdracht gegeven te onderzoeken hoe extramurale behandeling door de specialist ouderengeneeskunde een plaats kan krijgen binnen de Zorgverzekeringswet. ZIN concludeert nu in het rapport Extramurale behandeling ontleed dat het kan. Na een jarenlang lobbytraject is het dan eindelijk zover. Verenso is zeer verheugd over de nieuwe mogelijkheden voor de specialist ouderengeneeskunde: de patiënt is hier de winnende partij! Het raadplegen van de specialist ouderengeneeskunde wordt wettelijk geregeld. Dit versterkt de positie van de patiënt. Terecht, want de inhoud van geneeskundige zorg zou immers niet afhankelijk moeten zijn van de omgeving waar de patiënt woont.

Overgangsperiode via uitbreiding van subsidieregeling

De specialist ouderengeneeskunde richt zich op de zorg voor een specifieke populatie, namelijk ouderen en chronisch zieken met complexe problematiek. De staatssecretaris wil een versnelling van het werken in de eerste lijn door specialisten ouderengeneeskunde voor deze doelgroep. Hij heeft daarom de subsidieregeling Extramurale behandeling uitgebreid zodat in 2017 ook specialisten ouderengeneeskunde die niet in dienst zijn van een instelling hun diensten kunnen aanbieden in de eerste lijn.

Samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde en huisarts

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zullen hun zorg voor de complexe patiënt in samenwerking verlenen. De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt die bij hem is ingeschreven. De huisarts kan de deskundigheid van de specialist ouderengeneeskunde inroepen. Hij kan dan ook besluiten om de zorg voor een bepaalde periode aan de specialist ouderengeneeskunde over te dragen. Deze wordt dan de behandelaar voor de afgesproken periode. De duur en de inhoud hiervan worden bepaald door de afspraken die de huisarts en specialist ouderengeneeskunde met elkaar maken.

Bron: Medicalfacts.nl

Deel bericht: