De hoogste tijd voor drastische vermindering aantal patiënten per huisarts

8 december 2017

In een open brief gericht aan de vaste Tweede Kamer commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde aandacht voor vermindering van het aantal patiënten per huisarts.
Voorzitter prof. Henriette van der Horst (VUmc): “We hebben deze brief juist nu gestuurd omdat de commissie vandaag overleg heeft  over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Later in de maand vindt in de Kamer de begrotingsbehandeling VWS plaats.”

De hoogste tijd voor een drastische vermindering van het aantal patiënten per huisarts
Een drastische verkleining van de huisartsenpraktijk is hoognodig, niet mondjesmaat, maar substantieel met 15-20 %, zodat de huisarts de zorg heeft voor gemiddeld 1700-1800 patiënten. Die verkleining is zeer urgent en dat geldt zeker voor de huisartsenpraktijken in achterstandswijken en -gebieden en dient snel te worden ingevoerd. Alleen zo kan de Nederlandse huisarts de zorg blijven bieden die nodig is, aan alle Nederlanders, en vooral aan hen die de zorg het hardst nodig hebben.
Lees hier de brief.

De brief is ondertekend door alle hoogleraren huisartsgeneeskunde van de UMC’s.

Bron: VUmc

Deel bericht: