Huisartsenposten kampen met steeds meer drukte

4 september 2017

De drukte bij huisartsenposten tijdens avond-, nacht- en weekenduren neemt toe. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van vereniging van eerstelijnscentra InEen.

“Het is duidelijk dat niet alleen de Spoedeisende Hulpen met een grote aanloop van patiënten te maken hebben, maar ook de huisartsenposten”, aldus InEen. Het aantal telefoontjes en consulten op de huisartsenpost neemt aanzienlijk toe en de zorgvragen op de huisartsenpost krijgen een meer dringend karakter.

De huisartsenposten deden in 2016 124 duizend verrichtingen meer dan in 2015, zonder uitbreiding van het budgettair kader. Het aantal visites is afgenomen, volgens InEen een duidelijk signaal dat de triagist in geval van hoge urgentie veel vaker dan voorheen een beroep doet op de ambulancezorg. Er zijn regio’s waar het direct doorverwijzen naar ambulancezorg in een paar jaar tijd is toegenomen van vierhonderd naar 1300 keer per jaar.

Urgente zorgvragen

Naast deze algeheel stijgende zorgvraag blijkt dat ook de urgentie van de zorgvragen waarmee patiënten de huisartsenposten benaderen verder toeneemt. Meer urgente zorgvragen zijn vaak complexer en leiden tot langere consulten. Dit verhoogt de werkdruk op de huisartsenpost en leidt ertoe dat patiënten met minder urgente klachten vaak langer moeten wachten.

De branchevereniging maakt zich ook zorgen over de signalen van huisartsenposten over gebrekkige doorstroom van patiënten en een tekort aan personeel. Anoeska Mosterdijk, directeur InEen: “Juist bij patiënten met complexere zorgvragen moet meer samengewerkt worden met andere partijen in de acute zorg. Denk aan de specialist ouderenzorg, de psycholoog en de thuiszorg. Maar de beschikbaarheid van die partijen staat door bezuinigingen en toestroom van patiënten juist ook onder druk.”

InEen is samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen in gesprek met alle belangrijke samenwerkingspartners. “Maar voor ons is wel duidelijk dat het hele systeem van acute zorg kraakt”, zegt Mosterdijk. Huisartsen luidden in 2016 al massaal de noodklok, Spoedeisende Hulpafdelingen halen regelmatig het nieuws vanwege een patiëntenstop. Korte termijn maatregelen voor de huisartsenposten, waar de afgelopen tijd hard aan is gewerkt, zijn hard nodig, maar volstaan volgens haar niet meer alleen. “Het wordt echt tijd het systeem daadwerkelijk structureel te herzien.”

Bron: Skipr.nl

Deel bericht: