Huisartsenvereniging publiceert toolkit voor GGZ in huisartsenpraktijk

3 juli 2017

Huisartsen vervullen een sleutelrol in de geestelijke gezondheidszorg: als vertrouwensarts, eerste aanspreekpunt, poortwachter en behandelaar. De LHV ontwikkelde in samenwerking met het NHG een online toolkit Ggz in de Huisartsenpraktijk. De toolkit bevat actuele informatie, tips en aanbevelingen die bruikbaar zijn bij het vervullen van deze sleutelrol. Huisartsen kunnen er bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond e-health en consultatie en de nieuwe verwijsafspraken in terugvinden.
”Wie de gehele toolkit wil doornemen, is in ongeveer twintig minuten helemaal ‘bijgepraat’”, schrijven de opstellers op de site van de NHG. ”U kunt ook gericht lezen door alleen de voor u relevante hoofdstukken te bekijken”.

De toolkit is onderverdeeld in 5 hoofdstukken:
– Aanbod in de huisartsenpraktijk
– Praktijkondersteuner huisarts ggz (poh-ggz)
– Samenwerking met de ggz
– Acute ggz
– Deskundigheidsbevordering

De toolkit Ggz is hier te downloaden.

Overigens is de bijlage van GGZTotaal die vandaag verschijnt, gewijd aan de POH-GGZ, en de GGZ in de huisartsenpraktijk.

Bron: NHG

Deel bericht: