InEen vraagt hulp: kennis delen in de acute zorg

31 maart 2017

Naar aanleiding van de DLV huisartsenposten van begin maart legt InEen graag onderstaande twee verzoeken voor. Bij voorbaat danken we ieder van harte voor zijn of haar input.

1. Goede voorbeelden om werkdruk terug te dringen

InEen en LHV zijn op zoek naar de (goede) voorbeelden in het land om de werkdruk op de huisartsenposten terug te dringen. Begin maart stond dit onderwerp op de agenda van de deelledenvergadering van de huisartsenposten Gesproken is aan de hand van een memo waarin diverse oplossingen de revue passeerden. Oplossingen als eigen bijdrage en niet-spoedvragen in de ANW-uren over laten aan bijvoorbeeld commerciële partijen kregen een bijna unaniem ‘nee’. Bij bijna alle andere oplossingen kwamen geslaagde voorbeelden naar boven, zoals samenwerking met SEH in de nacht en de inzet van forecasting om personeel beter te kunnen plannen. We vragen huisartsenpost om deze voorbeelden met ons te delen, zodat we zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. We zijn geïnteresseerd in alle initiatieven die al geïmplementeerd zijn of nog lopen op de post of in de regio, gekoppeld aan de oplossingen die besproken zijn:

 1. Triage/ TS
 2. Inzet eHealth
 3. Telefonisch wat kan
 4. Ruimte in de agenda van de dagpraktijk voor ANW-patiënten
 5. Uitbreiden beschikbaarheid overdag
 6. Verbeteren bereikbaarheid overdag
 7. Afspraken over beschikbaarheid ketenpartners
 8. Inzet van deskundigheid zorg voor ouderen en GGZ
 9. Eerstelijnsverblijf (organiseren van, informatie over, beschikbaarheid van)
 10. Uitwisseling en beschikbaarheid medische gegevens
 11. Taakherschikking
 12. Belemmeringen wegnemen voor HAP om zelf huisartsen in dienst te nemen
 13. Nachtdiensten bij SEH onderbrengen
 14. Medisch studenten of aios inzetten
 15. Planning personeel

Van de ontvangen best practices maken we een totaal overzicht en verspreiden dat onder alle huisartsenposten. Daarnaast willen LHV en InEen pilots ondersteunen. Ook hiervoor vragen we jullie input, denk aan uitproberen van dagvenster en eHealth-oplossingen. Gemaild kan worden naar Astrid Scholl (InEen). Ook vragen beantwoordt zij graag.

2. Expertise

InEen is betrokken bij een breed scala aan onderwerpen in de keten van de acute zorg. Vaak vragen deze onderwerpen specifieke kennis. Deze expertise is niet altijd op ons bureau beschikbaar, maar mogelijk wel bij onze leden. Graag zouden wij deze leden kunnen benaderen als hun expertise nodig is. Om een beeld te krijgen van de aanwezige kennis vragen we jullie ons te laten weten of en zo ja op welke onderwerpen wij jullie kunnen benaderen:

 • Ambulancezorg
 • Geneesmiddelen
 • Triage
 • Diagnostiek
 • Aios
 • GGZ
 • Ouderen
 • Palliatieve zorg
 • Gegevensuitwisseling

Gemaild kan worden naar Astrid Scholl (InEen). Ook vragen beantwoordt zij graag.

Bron: InEen

Deel bericht: