Infographic: Toename zorggebruik huisartsenpost 2013-2016 gelijk in welvarende wijken en in achterstandswijken.

7 juni 2019

Jansen, T. Infographic: Toename zorggebruik huisartsenpost 2013-2016 gelijk in welvarende wijken en in achterstandswijken. Utrecht: Nivel, 2019.

Dowload PDF

De sociaaleconomische verschillen in HAP-gebruik zijn tussen 2013 en 2016 niet groter geworden. In 2015 werden er in Nederland grootschalige hervormingen doorgevoerd in de langdurige zorg. In de tijd na de hervormingen nam het aantal contacten met de huisartsenpost (HAP) toe. Deze toename van HAP-gebruik was vrijwel in welvarende wijken en in achterstandswijken. (aut. ref.)

Gegevensverzameling Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Bron: Nivel

Deel bericht: