Interregionale ketenuitwisseling geboortezorg met IHE XDS

10 augustus 2017

Zowel in de regio Amsterdam als in de regio Hoorn zijn er pilotprojecten gestart om binnen de regio’s ketenuitwisseling in de geboortezorg te faciliteren met behulp van IHE XDS. Op die manier kunnen verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) patiëntinformatie overdragen naar ziekenhuizen en vice versa. Maar als een zwangere uit bijvoorbeeld Den Helder met spoed verwezen wordt naar het VU Medisch Centrum, dan is interregionale gegevensuitwisseling noodzakelijk. Door nu de XDS-netwerken van EZDA (Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam) en Zorgring Noord-Holland Noord (NHN) te koppelen door middel van IHE Cross-Community Access (XCA) kan de samenwerking die reeds bestaat tussen beide regio’s optimaal worden gefaciliteerd.  

Door het koppelen van XDS-informatienetwerken van de verschillende geboortezorgregio’s via XCA is de in de netwerken beschikbare informatie onmiddellijk beschikbaar in de andere regio, zoals de zogenaamde zwangerenkaart, echografische beelden en andere relevante informatie. Patiënttoestemming bepaalde of die informatie ook daadwerkelijk kan worden ingezien en alle pogingen tot toegang zijn gelogd. Door integratie van XDS met bestaande systemen, zowel met single sign-on als via gegevenskoppelingen, kunnen zorgverleners binnen hun eigen systeem beschikken over een volledig ketendossier. Dat betekent voor een zorgverlener het verschil tussen “kunnen handelen” en “goed geïnformeerd kunnen handelen”.

Het project betrof een pilot die vooral de grote functionele meerwaarde aantoonde van het eenvoudig technisch koppelen van XDS-netwerken in de geboortezorg. Voor VSV’s en andere zorgverleners in de geboortezorg die informatie delen via XDS is het onmiddellijk relevant om te koppelen met andere XDS-netwerken. Bovendien toont deze proef het nut en de noodzaak aan van het kunnen uitwisselen via XDS en XCA. De vervolgstappen zijn dat ten eerste er een goed model voor de patiënttoestemming beschikbaar moet zijn; een model dat relevant is voor de geboortezorg en dat eenvoudig juridisch en organisatorisch te implementeren is. De techniek (IHE Basic Patient Privacy Consent, BPPC) is daarin volgend.

Daarnaast is het van belang, met name bij spoedzorg, dat een actuele samenvatting van de zwangerschap (bijvoorbeeld de zogenaamde zwangerenkaart of het rodebandformulier) beschikbaar is. Dat kan door bronsystemen zo’n kaart als document te laten genereren, of juist dynamisch samen te stellen aan de kant van de XDS Document Consumer. In dat geval is eenheid van taal weer van belang, zoals vastgelegd in de PWD-informatiestandaard. Tenslotte is het van belang dat de koppelingen met bronsystemen, met name de verloskundige informatiesystemen, gerealiseerd worden. Ook daar worden flinke stappen gezet.

Bron: SIGRA

Deel bericht: