Interview met Jeroen Zoeteman, voorzitter Focusgroep Acute Psychiatrie

25 juni 2020

Tom Fresen, adviseur:  ‘Wat was jouw rol de afgelopen periode?’

Jeroen Zoeteman: ‘Afgelopen periode was ik de voorzitter van de focusgroep acute psychiatrie Amsterdam.’

Tom Fresen, adviseur:  ‘Tegen welke uitdagingen en knelpunten ben je de afgelopen periode aangelopen?’

‘Deze focusgroep werd geïnitieerd door de ziekenhuispsychiaters, die vanwege een enorme toestroom van corona verdachte patiënten op de SEH eigenlijk niet meer toe kwamen aan reguliere acute psychiatrie. Ook MPU afdelingen werden omgezet naar Corona cohort afdelingen. Als focusgroep moesten we zorgen dat we alle acute psychiatrische patiënten die via de ambulance en politie werden aangeboden via de GGZ beoordelingslocatie, namelijk de SPOR, konden worden opgevangen en beoordeeld. Door een gezamenlijke inspanning is het gelukt om de doorstroming zo goed te houden, dat dit grotendeels gelukt is. De tweede uitdaging was om acute psychiatrische patiënten die koorts hadden of luchtwegklachten via een besmette route op te vangen op een alternatieve locatie, gekoppeld aan Cohort afdelingen in de GGZ.’

Tom Fresen, adviseur:  ‘Wat ging goed, waar ben je het meest trots op de afgelopen periode?’

Jeroen Zoeteman: ‘In eerste instantie is het goed gelukt om de eerste hulp te ontlasten als het gaat om de reguliere acute psychiatrie. In tweede instantie is het gelukt om twee opvang locaties voor Covid verdachte patiënten op te starten, gekoppeld aan een GGZ kliniek in Noord en naast VUmc. Er is overigens nauwelijks gebruik van gemaakt. Ten derde is het goed gelukt om een monitor op te zetten voor de stroom in de GGZ crisisketen en maatschappelijke opvang, onder regie van de GGD. Hierdoor konden we wekelijks de verschillen in patiëntenstromen monitoren.’

Tom Fresen, adviseur:  ‘ Wat zou bijv. bij een tweede golf beter kunnen? Wat zou je willen behouden, wat zou je niet meer willen doen of wat heb je gemist?’

Jeroen Zoeteman: ‘Bij een tweede golf zouden we heel snel weer de paraatheid van cohort afdelingen binnen de GGZ kunnen optuigen. Er bestaat nu een overzichtelijk netwerk van betrokken professionals, waardoor deze opschaling makkelijker kan plaatsvinden.’

Tom Fresen, adviseur:  ‘Waar ligt jouw focus de komende tijd? Ga je aan de slag met de verbeterpunten van de afgelopen periode of ligt de focus meer op al bestaande projecten?’

Jeroen Zoeteman: ‘We hebben net besloten om de focusgroep rond het thema corona te ontbinden tot nader orde. Het aantal corona besmette acute psychiatrie patiënten bleek enorm mee te vallen en waren in feite op één hand te tellen ondanks de uitgebreide voorbereiding. Komende periode zijn we vooral alert op de achterstallige planbare zorg, doordat patiënten minder werden behandeld of slechts middels beeld bellen. Met name moeten we rekening houden met een toename van acute psychiatrische patiënten, door achterstallige zorg.’

Tom Fresen, adviseur:  ‘Zie jij een rol voor de focusgroep weggelegd in de komende periode? Zijn er onderwerpen die we op focusgroepniveau (langzaam) weer kunnen gaan opstarten? Of zijn er naar aanleiding van de afgelopen periode onderwerpen rondom de corona-crisis die opgepakt kunnen worden in de focusgroep?’

Jeroen Zoeteman: ‘Voor nu hebben we de focusgroep rond corona ontbonden, maar deze zou bij een tweede golf voor een van de partners weer bijeen kunnen worden geroepen. Wel willen we de monitor van de psychiatrische crisisketen met de GGD willen voortzetten en kijken we in september opnieuw naar de samenwerking Tussen GGZ en ziekenhuizen middels de reguliere focusgroep.’

Tom Fresen, adviseur:  ‘Wat zou je de ketenpartners mee willen geven?’

Jeroen Zoeteman: ‘Ik denk dat er een indrukwekkende prestatie is geleverd door alle medewerkers in de zorg en met name in de ziekenhuizen. Het is gelukt om de acute psychiatrische zorg echt te continueren in deze periode, weliswaar met beperkte persoonlijke beschermingsmiddelen en vooral afstand houden.’

Tom Fresen, adviseur:  ‘Zijn er onderwerpen waarvan je graag zou zien dat deze door de ROAZ-bureaus worden opgepakt de komende periode?’

Jeroen Zoeteman: ‘Afgelopen periode is wel gebleken dat men in tijden van crisis snel van onmogelijkheden naar mogelijkheden kan gaan denken. Het ROAZ biedt een mooi platform om inhoudelijk met elkaar uit te wisselen en uiteindelijk ook op basis van inhoudelijke keuzes knopen door te hakken. Waarbij we de afgelopen jaren toch vooral Best Practices met elkaar deelden, zijn we nu echt tot een structurele verandering in onze samenwerking gekomen. Het ROAZ concept helpt de prioritering te doen en beslissingen te nemen. Hopelijk kunnen we dat ook de komende periode voortzetten omdat het ook steeds belangrijker worden om zinvol met de beperkt beschikbare middelen het beste behandelresultaat te bereiken.’

Deel bericht: