Interview met Jorrit Lemkes voorzitter Focusgroep Acute Cardiologie

25 juni 2020

Interview met Jorrit Lemkes, Interventie Cardioloog, Werkplekmanager EHH/CCU Amsterdam UMC Locatie VUmc en voorzitter Focusgroep Acute Cardiologie

Jorrit vertelt over de afgelopen periode: “De acute cardiologie heeft voor een deel aan de zijlijn gestaan in deze crisis. De focus lag veel meer op de IC’s en longafdelingen. Toch hebben ook wij hier mee te maken gekregen. De acute harthulp is gelukkig altijd beschikbaar is gebleven en de RAV heeft ook nooit problemen gehad om acute patiënten hier snel heen te rijden. In het begin zagen we wel een enorme terugloop van het aantal acute patiënten op de eerste harthulp. Patiënten, ook patiënten met serieuze klachten, durfden vaak niet naar het ziekenhuis te komen, bang om besmet te worden. Ook verwijzers waren terughoudend in het insturen van patiënten. Dit heeft zeker bij een deel van de patiënten tot blijvende schade geleid. Als voorzitter NVVC heeft ons hoofd van  de afdeling Bert van Rossum de publiciteit gezocht met de boodschap dat de acute zorg altijd beschikbaar was en ook veilig voor patiënten met pijn op de borst. Dat heeft toen wel geleid tot een verbetering. Op dit moment is er gelukkig weer een normale drukte op de afdeling.

De zorg veranderde ook. Veel werd telefonisch of met beeldbellen afgehandeld. Patiënten vonden dat wel prettig. Ze waren vaak ongerust maar durfden niet naar het ziekenhuis te komen. Een telefoontje van de cardioloog deed dan wonderen. Meer dan anders gingen de gesprekken ook over wat patiënten nu echt wel en niet meer wilden. Een goede zaak waar we normaal niet altijd aan toe komen. Alle electieve zorg stopte, net zoals het poliklinisch onderzoek. Slechts een klein aantal keer hebben we ook te maken gehad met COVID-verdachte patiënten met cardiale problemen. Dat hebben we gelukkig goed kunnen oplossen.

In verband met een interne verbouwing en door de uitbreiding van de IC-capaciteit is de CCU/EHH in het AMC tot twee keer toe verplaatst. Dat had wek de nodige impact. Op de locatie VUmc dreigde dit ook te gebeuren. Uiteindelijk is dat niet nodig gebleken.”

Zijn jullie verpleegkundigen ook ingezet op de IC? “Zeker, vanuit onze CCU werden verpleegkundigen maar ook de arts-assistenten ingezet op de IC. Onze CCU kreeg juist weer een aanvulling van verpleegkundigen van de normal care. Niet ideaal, maar wel nodig op dat moment.”

Welke verbeteringen zie je voor een tweede golf? “Bij een volgende golf moeten we echt de reguliere zorg veilig en bereikbaar houden en daar de patiënten ook op blijven wijzen. De teruggang van het aantal acute patiënten, die we eerder hebben gezien moeten we echt voorkomen.

Er was veel te doen over landelijk en regionaal inzicht in de IC-capaciteit en de daarop gebaseerde sturing. Dat moet een volgende keer beter. Het zou ook mooi zijn als we ook voor onze acute bedden dergelijk inzicht krijgen en daar ook regionaal op kunnen gaan sturen.”

Deel bericht: