Inzet personeel

11 januari 2019

Hoe zet u het personeel op de huisartsenpost zo efficiënt mogelijk in? Hoeveel capaciteit heeft u nodig? Aan huisartsen, maar ook aan ondersteunend personeel? En hoe kunt u er achter komen wanneer u welke capaciteit nodig heeft? Op deze pagina leest u een aantal voorbeelden.

Anders werkenHuisartsenpost Maastricht & Heuvelland zocht naar manieren om de toegenomen werkdruk te verlagen, de samenwerking te bevorderen en de patiëntenzorg te verbeteren. Eind 2016 startte daartoe het project ‘Anders werken’ met als motto: anders werken = prettig werken
Lees verder
Business intelligence voor de huisartsenpostDe huisartsenposten van Medrie gebruiken het HAP Dashboard. Dat is een managementinformatiesysteem en een business intelligence platform voor posten. Het dashboard haalt data op uit het HAP-systeem en genereert eenvoudig rapportages. 
Lees verder
Inzet basisartsenHAP Oost-Brabant leidt geneeskundestudenten op tot junior triagist. Junior triagisten die hun artsdiploma hebben gehaald, krijgen de gelegenheid om te solliciteren naar de functie van Kortelijns Basisarts (KLB). Daarna gaan zij op de huisartsenpost aan de slag.
Lees verder
Inzet regiebalietriagistHAP Midden-Holland heeft voor de weekenden de functie van regiebalietriagist in het leven geroepen. Deze triagist ontvangt patiënten aan de balie en neemt daarnaast telefoontjes op van de spoedlijn, de overleglijn en de visitelijn.
Lees verder
Kleinschalige huisartsenzorgHuisartsenpost DZDNO is een kleinschalige huisartsenpost in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. De zorgconsumptie is er minder dan gemiddeld, en in 15 jaar tijd was er nauwelijks consumptiestijging.
Lees verder
Promovendi chirurgie versterken HAPBij ‘Primair Huisartsenposten-Stad Utrecht’ liep deze zomer een pilot waarbij acht promovendi chirurgie de ANW diensten versterkten.
Lees verder
Wisseling tijdens dienstHuisartsen in Apeldoorn draaien 2 soorten diensten: een consultdienst en een visitedienst. Eerder werden ze de hele dag ingeroosterd voor een van de 2 diensten. Nu worden diensten gecombineerd, een halve dag consult- en een halve dag visitedienst.
Lees verder
Bron: ANW

Deel bericht: