Jaarrapport Traumaregistratie 2016-2020

26 oktober 2021

Jaarrapport Traumaregistratie 2016-2020

Recent is het gezamenlijke Jaarrapport Traumaregistratie 2016-2020 Trauma Rapportage 2016-2020 van regio Netwerk Acute Zorg Noordwest (NAZNW) en SpoedZorgNet (SZN) verschenen.

Dit rapport, dat jaarlijks wordt gepubliceerd, is tot stand gekomen met behulp van de landelijke traumaregistratie (LTR). In de LTR worden alle ongevalspatiënten geregistreerd die via de spoedeisende hulp worden opgenomen, worden overgeplaatst of overlijden op de SEH. Van deze patiënten worden prehospitale data vastgelegd, data over het SEH-bezoek, de opname en de letsels. De resultaten voortkomend uit de LTR en beschreven in het jaarrapport worden gebruikt om  de zorg van de traumapatiënt in de keten te verbeteren, door inzicht te geven in patiëntenstromen, letselincidenties en uitkomsten van traumazorg. Bovendien worden de data ingezet in verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten binnen de (regionale) traumazorg.

In het jaarrapport blikken wij terug op de traumazorg binnen de regio’s NAZNW en SZN gedurende de jaren 2016-2020, waarin met name 2020 een bewogen jaar was vanwege de COVID-19 pandemie. In het laatste hoofdstuk kunt u lezen over wat het effect van COVID-19 op de traumazorg in deze  regio’s is geweest.

Bron: SZN en NAZNW

 

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.