Jos Aartsen: ‘Nederland kan toe met minder ziekenhuizen’

30 april 2017

Nederland kan prima af met minder ziekenhuizen, meent Jos Aartsen, bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dat kan als ziekenhuizen zorg overlaten aan huisartsen en anderhalvelijnscentra.

‘Hebben we echt honderd ziekenhuizen nodig met faciliteiten voor acute zorg? Ik denk dat zestig ook genoeg is’, zegt Jos Aartsen in het mei-nummer van Zorgvisie. Het UMCG stoot de basiszorg af naar regionale ziekenhuizen, zodat het zich kan focussen op de complexe zorg. Daarnaast hoopt Aartsen dat ziekenhuizen een deel van de zorg voor chronisch zieke patiënten kunnen overlaten aan huisartsen en anderhalvelijnscentra. Dat kan als er in Nederland meer wordt ingezet op preventie, denkt hij.

Inzet op preventie in Nederland
Preventie is een van de speerpunten van Aartsen. Het is tijd dat Nederland er serieus werk van gaat maken en dat preventie wordt opgenomen in het regeerakkoord, zegt hij. Wanneer het beleid voor het voorkomen van chronische ziekten namelijk niet wijzigt, zal het zorgstelsel ‘hopeloos vastlopen en wordt het onbetaalbaar’, waarschuwt de bestuursvoorzitter. Toch ziet hij preventie nog niet terug in de partijprogramma’s van politieke partijen. ‘Die programma’s hebben een horizon van vier jaar. Preventie gaat over de lange termijn. We moeten met interventies in de levensstijl van mensen voorkomen dat ze een chronische ziekte krijgen. Op basis van het genetisch profiel valt te voorspellen welke mensen diabetes type-2 gaan ontwikkelen. Per jaar komen er 60.000 nieuwe diabetespatiënten bij. Met gerichte preventieprogramma’s voor diabetes en ook COPD kun je voorkomen dat veel mensen ziek worden. Wij zijn een pilot gestart waarin patiënten op vrijwillige basis een levensstijladvies krijgen. Daar is veel belangstelling voor.’

Het volledige interview staat in Zorgvisie magazine, nr. 5 dat op 28 april is verschenen.

Bron: Zorgvisie

Deel bericht: