Kansen voor Machine Learning in de acute keten

5 november 2020

Pacmed heeft in opdracht van ROAZ-regio’s Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet onderzoek gedaan naar Machine Learning oplossingen voor de acute zorgketen. Triageondersteuning op de HAP en uit- en instroompredicties van beddenhuizen naar verpleeghuizenhuizen zijn twee van de vijf geïdentificeerde oplossingsrichtingen die haalbaar lijken en potentiële impact hebben op de druk op de acute zorgketen. Tijdens een op 5 november gehouden webinar  vertelde Martijn Scholtemeijer, één van de onderzoekers van Pacmed, over het onderzoek en de resultaten.

Klik hier om het webinar terug te kijken.

Als u het rapport wilt bekijken klik dan op deze link.

Kansen voor Machine Learning in de acute keten

Deel bericht: