Kennismaken met Ad Olijhoek

23 mei 2017

Ad Olijhoek  is aangesteld als Kwartiermaker voor de twee Zorgnetwerken antibioticaresistentie in Noord-Holland en Flevoland.

Ad (1958) woont in Westerblokker, een plaatsje in West-Friesland met ca. 5500 inwoners, dat inmiddels al weer vele jaren deel uitmaakt van de gemeente Hoorn.  Blokker kreeg in 1964 landelijke bekendheid doordat in het gebouw van de plaatselijke groenteveiling “Op Hoop van zegen” The Beatles tweemaal achtereen  optraden, de enige live optredens van de Beatles in Nederland.

Na zijn  studie fysiotherapie en geneeskunde begon Ad  zijn loopbaan bij de ambulancedienst van GGD West-Friesland. Jaren later switchte hij intern naar de afdeling Algemene Gezondheidszorg, die hij vanaf 2003 ook managede. Toen in 2007 GGD West-Friesland fuseerde tot GGD Hollands Noorden  werd hij manager van de afdeling Infectieziekten en Milieu, een afdeling die vanaf de basis opgebouwd moest worden. Enkele jaren geleden is GGD Hollands Noorden de weg naar zelfsturende teams opgegaan en zijn de managementfuncties in de afgelopen jaren langzaam afgebouwd. Toen vorig jaar zijn managementfunctie verviel is Ad verder gegaan als strategisch adviseur. In zijn GGD – jaren is hij ook consultatiebureauarts (inval) geweest, heeft hij de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid afgerond en heeft hij een aantal jaren gewerkt als forensisch arts (parttime). Naast zijn werk mag hij graag sporten en bridgen en heeft hij bijzondere belangstelling voor de werking van de hersenen.

Eind maart van dit jaar is  Ad aangesteld  als kwartiermaker voor de 2 zorgnetwerken (West en Oost) in Noord-Holland en Flevoland. Als kwartiermaker heeft hij de taak om in de komende 2 jaar samen met de leden van het regionale coördinatieteam (RCT; een per netwerk) en met partijen uit de zorg, behandelsector en publieke gezondheid te komen tot een samenwerkingsverband dat zich richt op goed antibioticagebruik en het voorkomen van toename en verspreiding van antibioticaresistentie:  “ Mijn uitdaging is om de vele zorgpartijen die te maken hebben met antibioticagebruik en antibioticaresistentie bij elkaar te brengen in een netwerk waar door goede informatie-uitwisseling en afspraken de regio zicht houdt op  de ontwikkeling van  resistentie, verspreiding van resistente bacteriën tegengaat en het verstandig gebruik van antibiotica bevordert. Het sleutelbegrip voor succes is daarbij domeinoverstijgende samenwerking,  want dat is op dit onderwerp echt nodig om tot een sluitende ketenaanpak te komen. Ik zie het project als een mooie kans om op zo’n belangrijk onderwerp samen concrete stappen te zetten”.

Voordat het zover is zal er nog veel afgestemd en georganiseerd moeten worden. Zo zal er per regio een risicoprofiel aangaande antibioticaresistentie moeten wordt opgesteld en zal er onderzoek gedaan worden naar het vóórkomen van antibioticaresistentie o.a. bij verpleeghuizen. Bestaande surveillancesystemen, waaronder ook diverse landelijke,  zullen waar mogelijk worden gebruikt om te komen tot een regionaal beeld  dat het netwerk helpt om (actueel) zicht te houden op de ontwikkelingen.

In de komende maand zal Ad samen met de RCT’s plannen maken op welke  manier zij zullen gaan werken en de zorgpartners kunnen gaan betrekken bij het zo goed mogelijk verwezenlijken van de projectdoelen. Daarover volgt  in een volgende  editie meer informatie.

Wilt u meer lezen over ABR? Een artikel kunt u vinden op onze website  onder kopje artikelen ‘ABR zorgnetwerk gaat van start’. Mocht u vragen hebben aan Ad Olijhoek, dan kunt u uw vragen sturen aan aolyhoek@ggdhn.nl.

In een brief van 7 juli 2016 heeft de minister van VWS 10 regionale ABR zorgnetwerken aangekondigd die conform een door het veld vastgesteld functieprofiel het netwerk inrichten en daarbinnen hun taken uitvoeren. LNAZ en GGD GHOR Nederland hebben met 10 zorgnetwerken een plan van aanpak opgesteld ABR 2017-2018

Deel bericht: