Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO herzien

16 januari 2017

Elke zorginstelling is verantwoordelijk voor de voorbereiding op rampen en crises. In 2013 is het ‘Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO’ ontwikkeld om expliciet aan te kunnen geven welke activiteiten minimaal nodig zijn om in de zorgsector adequaat voorbereid te zijn op rampen en crises. Recent is dit kader herzien en verscheen versie 2.0.

In het landelijk programma Crisisbeheersing en Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) werken zorgketenpartners samen aan een adequate voorbereiding van de zorgsector op rampen en crises. In het kader hiervan is het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO ontwikkeld en na evaluatie herzien.

Normen teruggebracht

In deze herziene versie van het Kwaliteitskader is het oorspronkelijke aantal normen teruggebracht van ruim 60 naar 10. Bij elke norm hoort een aantal prestaties, die richting geven en organisaties zo helpen  de norm te realiseren. Verder besteedt versie 2.0 meer dan in versie 1.0 aandacht aan borging van het kwaliteitskader in de organisatie.

Implementatie

Het Kwaliteitskader 2.0 dient uiterlijk op 1 januari 2019 geïmplementeerd te zijn. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) ondersteunt de implementatie, onder regie van de regionale OTO-coördinator.
Bron: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Deel bericht: