Kwaliteitskader spoedzorg loopt vertraging op

1 juni 2017

De komst van het nieuwe kwaliteitskader spoedzorg is uitgesteld tot zeker 1 juli. Partijen hebben meer tijd nodig om gezamenlijke normen voor de kwaliteit van spoedzorg af te spreken.

Eerst zou het nieuwe kwaliteitskader spoedzorg er op 1 april zijn. De nieuwe datum is 1 juli, maar volgens Arold Reusken, secretaris van het Landelijk netwerk acute zorg (LNAZ), kan het nog wel langer duren omdat er zoveel partijen betrokken zijn bij het opstellen. Het LNAZ regisseert het overleg tussen twaalf brancheorganisaties, onder andere de ziekenhuizen (NVZ en NFU), medisch specialisten (FMS), ambulances (RAV) en huisartsen (LHV en NHG).

Doorzettingsmacht Zorgautoriteit
Het overleg over het nieuwe kwaliteitskader spoedzorg kwam op gang nadat het Zorginstituut Nederland (ZIN) eind 2015 voor zes spoedaandoeningen bindende indicatoren en normen had opgesteld. Van veldpartijen klonk kritiek dat deze criteria maar op één onderdeel van de acute zorgketen betrekking hebben. Namelijk als op de seh is vastgesteld wat patiënten hebben. De reis van patiënten in de zorgketen begint al eerder, bij de huisarts of als ze thuis het alarmnummer 112 bellen. En op de seh arriveren patiënten niet met een sticker op hun hoofd welke van de zes aandoeningen ze hebben. Het nieuwe kader moet er vooral toe leiden dat alle schakels in de keten van acute zorg beter met elkaar samenwerken, zodat patiënten op de juiste plek de juiste zorg krijgen.

Draagvlak over kwaliteit spoedzorg
Het uitstel is geen slecht nieuws, verzekert Reusken op het congres ‘Spoedzorg’ van het Leids congresbureau op 24 mei in Utrecht. Integendeel, het goede nieuws is dat alle partijen nog steeds zijn aangehaakt bij het overleg en erin zijn geslaagd om een gezamenlijke visie te formuleren op wat goede spoedzorg is. Leidend daarbij is steeds geweest wat kwalitatief het beste is voor patiënten, zegt Reusken. ‘Overeenstemming over gezamenlijke uitgangspunten en visies is erg belangrijk als er discussies ontstaan over het eigenbelang van partijen. Dan kun je terugvallen op wat er is afgesproken over wat goede zorg is.’

Strengere normen voor bezetting seh
Reusken legt uit dat bij het vertalen van de visie naar normen nog wel een paar hobbels te nemen zijn. Zo spreken partijen over actualisatie van de normen voor de personeelsbezetting op spoedeisende hulpen. De huidige zijn al circa tien jaar oud en zijn verouderd. Nu is het nog voldoende als er op seh’s aio’s aanwezig zijn met specifieke trainingen. Maar die eisen worden wellicht zwaarder. Het streven is om meer artsen met relevante ervaring op de seh te hebben, ook buiten kantoortijden. In discussie op het congres komt de vraag naar voren of kleinere ziekenhuizen wel aan die strengere normen kunnen voldoen. De seh is wel van levensbelang voor veel ziekenhuizen, omdat vaak circa de helft van de patiënten binnenkomt via de seh.

Strengere normen beroertezorg
Ook de aanscherping van normen voor beroertezorg is een punt dat tot discussie in het overleg leidt. Tot nu toe is het streven om zo snel mogelijk bloedverdunners toe te dienen. Maar volgens een nieuwe en veiligere techniek is het mogelijk om via een katheter bloedproppen in de hersenen van binnenuit te verwijderen. Voor die techniek moet altijd een interventie-neuroloog of -radioloog in een ziekenhuis zijn. Ook moeten ziekenhuizen beschikken over speciale apparatuur. Niet alle ziekenhuizen kunnen voldoen aan de strengere kwaliteitseisen is de verwachting, waardoor ambulances en ziekenhuizen afspraken moeten maken naar welk ziekenhuis patiënten moeten om de beste zorg te ontvangen.

Zorginstituut: geen doorzettingsmacht
Het ZIN is niet ongerust over het uitstel, laat ZIN-projectleider Marjolein de Booys weten. ‘We faciliteren het gesprek tussen veldpartijen en houden de vinger aan de pols. Het is voor het draagvlak goed als het veld zelf het initiatief heeft. Pas als we merken dat partijen geen vooruitgang boeken omdat eigenbelangen domineren, maken we gebruik van doorzettingsmacht. Daar is momenteel geen sprake van.’

Bron: Zorgvisie

Deel bericht: