Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland van start

25 september 2016

Deze week is de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut van start gegaan. De nieuwe leden zijn benoemd, en de raad kwam voor de eerste keer bij elkaar. De Kwaliteitsraad adviseert het Zorginstituut over kwaliteit en heeft een wettelijke taak bij het doorhakken van knopen, de zogenaamde doorzettingsmacht. Recente voorbeelden hiervan zijn de nieuwe kwaliteitsstandaarden geboortezorg en intensive care.

Strategische en verbindende adviesraad

De Kwaliteitsraad is de opvolger van de Adviescommissie Kwaliteit. Deze commissie heeft in de opstartfase goed werk verricht, maar de behoefte groeide naar een meer strategische adviesraad met goede verbinding met het veld. Daarom is gekozen voor een compacte raad van deskundigen, versterkt door tijdelijke commissies rondom actuele thema’s. Voorzitter van de Kwaliteitsraad Jan Kremer is blij met deze stap: “Het denken rondom kwaliteit van zorg is volop in beweging. Met deze nieuwe raad kunnen we hieraan beter richting en inhoud geven.”

Leden uit verschillende zorggebieden

De Kwaliteitsraad bestaat uit negen leden, die afkomstig zijn uit de verschillende gebieden van het zorgveld en die benoemd zijn op persoonlijke titel. Drie leden zijn nieuw: Anne-Miek Vroom, medisch socioloog Stichting Ikone; Henk Nies, bestuurder Vilans en hoogleraar Organisatie en beleid van zorg, VU, én Petrie Roodbol, hoogleraar verplegingswetenschappen UMCG.

Zes leden komen uit de voormalige Adviescommissie Kwaliteit: Niek Klazinga, hoogleraar sociale geneeskunde AMC; Hugo Keuzenkamp, bestuurder Westfriesgasthuis; Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichte innovatie Radboudumc; Bertine Lahuis, kinderpsychiater en bestuurder Karakter; Niek de Wit, hoogleraar huisartsgeneeskunde UMCU, en Evelyn Finnema, lector wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd, van de NHL Hogeschool.

Bron: Zorginstituut Nederland

Deel bericht: