Kwart minder kwaliteitsindicatoren in 2019

5 december 2018

De medisch-specialistische zorg voegt de daad bij het woord. Begin juni 2018 spraken zorgpartijen met elkaar af om het aantal verplichte proces- en structuurindicatoren met een kwart te verlagen. NVZ en NFU, de koepels van algemene ziekenhuizen respectievelijk universitair medische centra, besloten onlangs samen met het Zorginstituut en andere branchepartijen tot deze baanbrekende verlaging.
5 december 2018

Doorn in het oog
Het hoge aantal wettelijk verplichte indicatoren was al veel langer een doorn in het oog van veel zorgprofessionals en bestuurders. Zo ook van Christianne Lennards, lid van de raad van bestuur van Maxima Medisch Centrum. Lennards onderhandelde namens de NVZ om tot dit resultaat te komen. “We moeten de registratiewoede temperen en afstappen van het dogma dat meer registratie leidt tot betere zorg. Ik ben dan ook heel blij met deze reductie, maar reken mezelf niet rijk. Ik zie het toch als een eerste stap. We gaan er met alle veldpartijen en het Zorginstituut in 2019 verder de schouders onder zetten”

Doorpakken
Margriet Schneider, NFU-bestuurder en voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht vindt het belangrijk de belofte om de registratielast te verminderen na te komen. Maar ook zij vindt dit pas het begin. “Een kwart minder van de in totaal meer dan 1300 indicatoren, daar merk je wellicht nog niet veel van. Het betekent dus dat we moeten doorpakken, en dat ieder voor zich afscheid moet nemen van indicatoren, hoe belangrijk ze soms ook lijken. Dat geldt voor specialisten, patiënten, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Gezamenlijk moeten we naar betekenisvolle uitkomstinformatie toewerken.”

Verdere reductie
Met het schrappen van een kwart van alle verplichte proces- en structuurindicatoren is een van de doelstellingen in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 behaald. Het vervolg is het opstellen van een plan van aanpak voor verdere reductie in 2020 en verder. Tegelijkertijd richten zorgpartijen zich in 2019 op het genereren van informatie op basis van uitkomsten. Deze informatie is niet alleen relevant voor artsen en verpleegkundigen om de zorg verder te kunnen verbeteren, maar ook voor patiënten om met de arts in de spreekkamer tot een betere beslissing te komen.

Bron: NFU

Deel bericht: