Kwetsbare oudere heeft slechtere prognose op de IC

13 oktober 2017

Kwetsbare 80-plussers overleven minder vaak en minder lang een IC-opname dan fitte ouderen. Het verband tussen deze ‘kwetsbaarheid’ en overleving is sterker dan het verband tussen hogere leeftijd en overleving. Hoogbejaarden die acuut worden opgenomen hebben de hoogste mortaliteit.

Dat blijkt uit een groot prospectief onderzoek onder ruim 5000 80-plussers op 311 IC-afdelingen in 21 Europese landen (Intensive Care Med. 2017; online 21 september). Hans Flaatten (Universiteit van Bergen) en collega’s vroegen de IC’s om in de onderzoeksperiode bij de eerste 20 80-plussers die werden opgenomen de Clinical Frailty Scale (CFS) af te nemen. In Nederland namen 10 IC-afdelingen deel aan de studie.

Ruim een derde van de 5021 patiënten was fit (38%), bijna 1 op de 5 (19%) was ‘pre-kwetsbaar’ (ADL-onafhankelijk maar met symptomen die activiteiten beperken). De overige 43% was kwetsbaar. Van deze laatste groep was 59,3% nog in leven 30 dagen na ontslag, tegen 75,6% van de fitte ouderen. Na correctie voor verstorende variabelen als leeftijd, orgaanfalen en opnametype hadden kwetsbare ouderen een ruim 1,5 maal zo hoge mortaliteit dan fitte. Kwetsbaarheid verhoogde de mortaliteit sterker dan leeftijd – bij een toename van 5 jaar steeg de sterfte met circa 20%.

In Europa neemt het aantal zeer oude IC-patiënten (VIP’s; ‘very old intensive care patients’) toe. Niet altijd is duidelijk of deze patiënten voldoende profiteren van opname. De onderzoekers concluderen dat het afnemen van een CFS kan helpen bij triage van ouderen voor IC-opname.

Bron: NTVG

Deel bericht: