Meer aandacht voor kind met traumatisch hersenletsel

6 januari 2017

Het is van groot belang om kinderen met een traumatisch hersenletsel (THL) in hun ontwikkeling te volgen. Eventuele problemen worden zo sneller gesignaleerd, waardoor tijdige behandeling mogelijk is. Volgens promovendus Marsh Königs wordt er op dit moment onvoldoende aandacht besteed aan de gevolgen van hersenletsels bij kinderen. Zij kunnen namelijk langdurig kampen met cognitieve of gedragsproblemen. Dat meldt Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Kinderen lopen een vergroot risico op cognitieve problemen of gedragsproblematiek na letsel waarbij er sprake was een verlaagd bewustzijn, schedelfractuur of of bij braken. Hoewel een traumatisch hersenletsel grote gevolgen kan hebben voor kinderen én volwassen, is het risico op langetermijnproblemen met het cognitief functioneren groter bij kinderen. In de beginfase van herstel hebben kinderen en volwassen een lager IQ, echter hebben kinderen hier langer en erger last van.

De meeste problemen bij kinderen lijken een gevolg te zijn van beschadigingen in het complexe netwerk van verbindingen in de hersenen. Van daaruit ontstaan er bijvoorbeeld concentratieproblemen, een achterstand in het leervermogen of andere verwerkingsstoornissen. Omdat MRI-scans dergelijke complexe beschadigingen niet opmerken, pleit Königs voor het doorontwikkelen van dergelijke beeldvormende technieken.

“Het zich ontwikkelende brein blijkt een vergrootte kwetsbaarheid te hebben voor THL. De rijping van het brein voltooit zich pas rond het 30e levensjaar. THL kan deze normale rijping ontregelen”, stelt Königs. Artsen zien daarom vaak pas op latere leeftijd wat voor schade de hersenen hebben geleden. De promovendus vindt het daarom van cruciaal belang dat er langdurig of zelfs levenslange controles plaatsvinden bij kinderen met ernstig hersenletsel.

Bron: Nationale Zorggids

Deel bericht: