Meer geld nodig voor zorg aan verwarde personen

21 september 2016

Het geld dat het kabinet in 2017 uittrekt voor de aanpak van verwarde mensen, is volgens GGZ Nederland lang niet toereikend genoeg om goede zorg te bieden. Bijna dagelijks zorgen verwarde personen voor incidenten en zij eindigen steeds vaker bij de politie in plaats van hulpverleners. De geestelijke gezondheidssector zou daarom meer geld moeten krijgen om er voor te zorgen dat deze mensen in crisissituaties beter worden opgevangen. Dit meldt GGZ Nederland.

Volgens GGZ Nederland moet zorg aan verwarde personen 24 uur per dag beschikbaar  zijn, bijvoorbeeld in wijkteams. Echter staan de ambulante ggz en acute ggz onder druk, waardoor het voorkomt dat de verwarde persoon wordt opgevangen door de politie, in plaats van een adequate zorgverlener. “Wij willen juist dat mensen door ambulante zorg en/of bemoeizorg niet in crisis komen”, stelt GGZ Nederland.

Het kabinet stelt een bedrag van 30 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van verwarde personen in ons land. Dit bedrag lijkt in het niet te vallen bij de schatting van 140 miljoen euro die GGZ Nederland maakt. Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in ggz-deskundigheid bij wijkteams en het signaleren van problemen. Ook de kosten van het vervoer van verwarde personen, het inrichten van crisisplaatsen en de behandeling van deze personen zou aardig op kunnen lopen.

De lange wachttijden binnen de ggz zouden mogelijk kunnen bijdragen aan de problemen met verwarde personen, zo stellen leden van GGZ Nederland. Mensen moeten langer wachten om geholpen te worden en er is niet genoeg zorg voor thuis en  in klinieken ingekocht. Patiënten kunnen tussen wal en schip vallen wanneer hun problemen onopgemerkt blijven. “Samen met andere partijen willen we zorgen voor een duurzame en toegankelijke ggz.”

Bron: Nationale Zorggids

Deel bericht: